Kan je een dak zonder onderdak isoleren met enkel harde isolatieplaten?

Ik heb een bestaand dak (nog in zeer goede staat) zonder onderdak en isolatie. Kan ik dit isoleren zonder een onderdak te steken, want ik wil mijn huidige pannen etc. gewoon laten liggen.

Ik dacht de kepers op te vullen met glaswol van 6 cm, maar dat is wat weinig en dus wil ik een isolatieplaat tegen de bestaande structuur plaatsen om geen nieuwe kepers bij te moeten plaatsen. Moet ik de kepers dan nog vullen met glaswol of hoeft dit niet? Het zou al een hoop kosten uitsparen als dit niet nodig is.

De glaswoldekens tussen de kepers weglaten zal niet veel kosten besparen. Een harde isolatieplaat (vb. XPS-EPS-PUR) kost vele malen meer dan de goedkope en goed renderende glaswol. Bovendien zou het technisch fout zijn als je de glaswol weglaat, en wel om volgende redenen:

  • De glaswol verhindert luchtspoeling achter de isolatieplaten. Luchtspoeling veroorzaakt een sterke afkoeling van het dakvlak en brengt vochtige lucht naar binnen, die condenseert en in het dakvlak terecht komt. Dit is ten allen prijze te vermijden.
  • Men beweert de ideale oplossing te geven met plaatsystemen, deze zijn nl. vochtbestendig. Men stelt dat er zonder onderdak vocht op de isolatie kan komen. Bij glaswol zou het vocht een spons vormen, waar dit een isolatieplaat niet zou beschadigen. Het vocht op een isolatieplaat zal echter afwateren tot aan de eerste onderbreking (een gordingsbalk). Gevolg: de gordingsbalk en binnenbekleding worden kletsnat. Niet echt een te verkiezen situatie lijkt ons. Hou het vocht dus gewoon buiten en vul de volledige dakopbouw op met isolatie tot tegen het dak of onderdak.

Laat je dus niet verleiden door reclameberichten van fabrikanten die stellen dat een isolatieplaat alleen voldoende zou zijn. Men stelt een plaatdikte voor waarmee je net de isolatiewaarde haalt die nodig is om premies te kunnen krijgen. Maar zonder bijkomend opvullen van de ruimte tussen de kepers is deze methode zondermeer foutief. Ook het WTCB stelt duidelijk dat het “doelbewust” ventileren van de dakopbouw achter de isolatie (de zone tussen de kepers dus) zondermeer slecht is en gevaren geeft op condensatie.

 

Ook wij als isolatiespecialist gebruiken isolatieplaten onder de kepers, omdat ze een goede isolatiewaarde halen en mooi afgewerkt kunnen worden. En ze zijn bovendien plaatsbesparend, een voordeel bij beperkte hoogtes. Maar wij zullen áltijd de zone achter de platen opvullen.

Aangezien onvolledige dakvulling een van de meest voorkomende fouten bij dakisolatie is, hebben wij hier een apart artikel aan gewijd.

Kan ik tegelijk de spouwmuur isoleren en de muur impregneren?

Wij willen ter reductie van de stookkosten de spouwmuren van onze woning laten isoleren. Bijkomend willen wij de muren opnieuw laten voegen en hydrofoberen (impregneren). Nu hebben wij gelezen dat je bij het impregneren van een muur nooit de spouw mag isoleren.
Dit zou elkaar gaan tegenwerken. Klopt dit?

Het na-isoleren van de spouw is een rendementsvol werk, maar moet met de nodige deskundigheid gebeuren. Niet alle materialen zijn geschikt voor deze ingreep. Om te vermijden dat regendoorslag zich door het buitenblad via de isolatie tot tegen de binnenmuur zou doorzetten, mogen enkel vochtongevoelige en niet-zuigende materialen gebruikt worden voor de spouwisolatie.

Het hydrofoberen (impregneren) van de muur maakt dat door het aanbrengen van een waterafstotende film de regendoorslag wordt verminderd. Vooral bij poreuze gevelstenen is dit aan te raden actie als je de spouw laat navullen.

Ga je de gevel ook hervoegen?
Dan moet je een bepaalde wachttermijn respecteren zodat het cement in het verse voegsel niet aangetast wordt door de hydrofuge.

Maar mits de regels te respecteren is er geen enkele reden om aan te nemen dat spouwmuurisolatie, hervoegwerk en hydrofoberen niet zouden samengaan.

Verneem er alles over op onze pagina over gevelbehandeling.

Hoe een dampscherm plaatsen bij spantendak met knikverkorters?

Je hebt een spantendak met spanten van 18 cm diep en je wil dit dak gaan isoleren. Aan het onderste einde van de spanten vertrekken loodrecht telkens andere planken naar beneden waardoor de zolderkamer kleiner wordt. Hoe moet het dampscherm juist worden geplaatst, want met die bijkomende planken onderaan kepers wordt het dampscherm volledig afsluiten toch erg moeilijk?

 

De loodrechte verticale planken onderaan het dak bieden extra steun aan de dakconstructie en noemt men knikverkorters. Het is inderdaad zeer moeilijk en tijdrovend om het dampscherm hierrond aan te sluiten en te laten doorlopen  tot in de dakvoet.

 

 

 

In deze situatie plaats je de isolatie beter tussen de knikverkorters loodrecht op de vloer en laat je deze achter de knikverkorters verderlopen tot tegen de muurplaat helemaal in de dakvoet.

De binnenruimte wordt hierdoor iets kleiner qua op te warmen volume en je kan het dampscherm kwalitatief plaatsen en afkitten tegen de vloer.

Bovenkant luchtspouw afdichten in geval van buitengevelisolatie?

We hebben een open bebouwing die voorzien is van een luchtspouw. We willen onze façade aan de buitenzijde isoleren en laten afwerken met een nieuwe gevelbekleding. Moeten we de luchtspouw aan de bovenzijde afdichten om warmteverlies te vermijden? Maar als we deze afdichten, kunnen er dan geen vochtproblemen komen?

Het probleem bij het plaatsen van buitengevelisolatie tegen een lege spouwmuur is inderdaad dat de warmte nog steeds kan ontsnappen langs de bovenzijde van de spouw.

De spouw bovenaan afdichten geeft een vermindering van dit schouweffect, maar gezien de spouwbreedte zal er altijd convectie blijven ontstaan. Bijgevolg is de werkelijke isolatiewaarde van dit systeem in de praktijk een stuk lager dan de theoretisch berekende.

Het afdichten geeft evenwel geen problemen, gezien de vochtwerendheid van de buitengevelisolatiesystemen. Indringend water wordt hierdoor volledig vermeden, wat een ev. drogend effect langs de spouw dus totaal overbodig maakt.

Blijft wel het probleem van convectie in de spouw, waarvoor echter een doeltreffende oplossing bestaat: spouwmuurisolatie. Door de spouw op te vullen met wolvezels of EPS-parels wordt de luchtstroom in de luchtspouw stilgelegd. Het resultaat is dubbel: een betere prestatie van de spouw die met isolatiemateriaal wordt gevuld en het buitengevelisolatiesysteem dat optimaal rendeert.

Meer info op onze pagina’s over spouwmuurisolatie en buitengevelisolatie.

Dak isoleren boven of tussen de kepers?

Is er een groot verschil in kostprijs en terugverdientijd om een te renoveren dak tussen of boven de kepers te isoleren (isolatiematten t.o.v. sarking)? Ik wil een degelijke isolatie, maar het is niet mijn bedoeling om van een huis van de jaren ‘30 een passiefhuis te maken.

De prijs van het isoleren hangt vaak af van de toestand van het gebouw en is mede bepalend of je voor sarking of binnenoplossing kiest.

Als de dakbedekking en dakgoten aan vernieuwing toe zijn, is de prijsimpact van een sarkingisolatie véél beperkter dan wanneer je dit dak niet noodzakelijk moet vernieuwen aan de buitenzijde.

Heb je anderzijds aan de binnenzijde reeds een perfecte afwerking en moet je die verwijderen om langs binnen  te kunnen isoleren, dan weegt dit weer zwaarder door dan een dak waar nog geen afwerking tegenstaat.

 

In de meeste gevallen is het isoleren langs de binnenzijde goedkoper en minstens even degelijk. Gebruik alvast de ruimte tussen de kepers om zachte isolatiedekens op maat aan te brengen. Deze 6 à 8 cm heb je zonder plaatsverlies al gevuld.

Vervolgens kan je aanvullen aan de onderzijde met een harde isolatieplaat of een extra laag isolatiedekens tussen een framewerk waartegen je nadien een bekleding kan bevestigen.

Om de mogelijkheden van de zolderruimte en de prijs om deze te isoleren correct te kunnen inschatten is een plaatsbezoek nodig.
Elk materiaal of toepassing heeft zijn voor- en nadelen. Denk maar aan brandveiligheid, akoestiek, …”

Kan een spouwmuur waarin puin zit na-geïsoleerd worden?

Wij zijn een huis aan het verbouwen met een spouwmuur van ongeveer 6 cm dik. In de spouw ligt er onderaan op sommige plaatsen behoorlijk wat puin op de waterkerende laag. Hoe kunnen we dit het beste isoleren?

Puin in de spouw geeft risico op vochtdoorslag en condensatie. Er is dus een potentiële vochtschade aan de binnenzijde. Als je spouwmuurisolatie wil toepassen moet dat puin eerst verwijderd worden. Een klusje waar veel installateurs hun neus voor ophalen, wij bieden deze service wél aan.
Door op regelmatige plaatsen aan de muurvoet stenen uit het metselwerk uit te zagen, worden openingen gemaakt waarlangs het puin verwijderd kan worden. Bij het uitzagen van de stenen wordt ervoor gezorgd dat deze niet beschadigd worden. Als het puin verwijderd is en nadat de spouw werd zuiver gemaakt, worden de stenen terug ingemetseld en kan de spouwmuur nageïsoleerd worden.

Hoe een dak bijkomend isoleren? Mag je een dak waar reeds isolatie in zit bijkomend isoleren?

Onze zolder is afgewerkt met spijkerflensdekens die tussen de balken van het dak zijn aangebracht. Nu willen we graag bijkomend isoleren, omdat de huidige isolatiedikte vrij beperkt is. Hoe gaan we dan best te werk?

De eerste vraag die men zich moet stellen: is de bestaande isolatie nog in goede staat? (droog, kierdicht aangebracht). Indien niet of bij twijfel adviseren wij om deze eerste laag te verwijderen en te vervangen door nieuwe isolatie. Het bestaande materiaal heeft vaak al meer dan 25 jaar dienst gedaan en is al lang terugverdiend.

Als je toch een bijkomende laag isolatie wil aanbrengen onder de bestaande, zijn er 2 opties.

 

Optie 1: het dampscherm van de vroegere isolatie is in goede staat en blijft zitten.

In deze situatie zit je met een dampscherm dat tussen 2 isolatielagen zal komen te zitten. Om interne condensatie te vermijden mag in dit geval de isolatiewaarde van de bijkomende isolatielaag (dus aan zolderzijde) niet groter zijn dan 1/3e van deze van de reeds aanwezige isolatielaag. De isolatie die je kan toevoegen is dus erg beperkt.

Je hoeft in deze situatie geen extra dampscherm meer aan te brengen.

 

Optie 2: dampscherm van de eerste isolatielaag verwijderen

Als je het damscherm van de eerste isolatielaag perforeert, of nog beter volledig verwijdert, is er geen beperking op de toegevoegde isolatiewaarde. De waterdamp wordt dan niet meer tegengehouden door het vroegere dampscherm, waardoor er ook geen risico op interne condensatie meer is.

In deze situatie moet je tegen de nieuwe isolatie uiteraard wél een nieuw dampscherm aanbrengen.

Aangezien je bij optie 1 beperkt bent in de isolatiewaarde die je mag toevoegen, is optie 2 dus een betere keuze en geniet deze duidelijk onze voorkeur.

Extra dampscherm nodig bij PIR-platen op een zoldervloer?

Je wilt je zoldervloer isoleren met PIR-platen en beloopbaar afwerken met OSB-platen). Is het nodig om onder deze isolatieplaten nog een extra dampscherm te plaatsen aangezien deze platen geen vocht opnemen?

Een dampscherm voor een zoldervloer is niet altijd vereist, zeker niet als het betonnen draagvloeren zijn welke toch al zeer dampremmend zijn. De vochthuishouding tussen een bewoonbare ruimte en een onbewoonde zolder is toch ook verschillend dan tussen een bewoonde zolder en het buitenklimaat.

Een dampscherm heeft als functie het vocht dat in de lucht zit niet tot in de isolatie te laten doordringen.
Dit gebeurt door een verschil in temperatuur en dampdruk. Bij PIR (in zekere mate dampdicht) is er reeds een dampscherm voorzien op de platen.

Let op: een plaatsysteem leggen kan alleen op een volledig vlakke ondergrond. Beton is dat niet altijd, houten plancher / vezelplaat / OSB wél!

Condensvorming tijdens plaatsing dakisolatie schuin dak, hoe kan dat?

Je isoleert tijdens de winter een schuin dak met een traditioneel onderdak in folies of platen. Op het eerste zicht niet zo’n moeilijk klus. Toch stel je vast dat tijdens de plaatsing van de isolatie er condensatie komt aan de onderzijde van het onderdak. Wat is hier aan de hand?

Het is winter, je onderdak staat koud, in de woning heerst er (ook op de zolder) een hoge luchtvochtigheid. Wellicht heb je een relatief dampdicht onderdak.

Door de plaatsing van een eerste isolatielaag koelt dit onderdak nog verder af. Het dampscherm is nog niet geplaatst, waardoor de vochtige binnenlucht doorheen de isolatie trekt en op het onderdak condenseert.

 

 

Oplossing 1

Gebruik steeds een zeer dampopen onderdak. Vele folies of onderdakplaten die beweren dampopen te zijn blijken dat in de praktijk niet te zijn. ‘Gaatjes’ in folies verstoppen onder invloed van ouderdom, stof/vuil, warmte (smelten toe), UV. Nog beter zijn onderdakmaterialen die ook de capaciteit hebben om wat vochtregulerend te werken.

Oplossing 2

Isoleer niet tijdens extreme koude, zorg voor een lagere luchtvochtigheid binnen (de warme vochtige binnenlucht van de woning niet op zolder laten komen) en zorg ervoor dat je snel afwerkt met een dampschermfolie.

Oplossing 3

Gebruik een intelligente dampschermfolie die een droging van het isolatiepakket naar de binnenzijde toelaat in de zomermaanden (dit zijn de uitzonderingen, wij adviseren je wanneer dit nodig is).

Dakisolatie of zoldervloerisolatie: wat isoleer ik nu het best?

Isoleer je nu best de zoldervloer of het dak?

Deze keuze hangt af van het soort zolder, de oppervlaktes en de toekomstige bestemming van de zolder (ontoegankelijk, stockage, leefruimte).

Heb je een niet-bruikbare zolder of wil je hem niet meer gebruiken, dan lijkt het sowieso te gek om het dak te isoleren. Je warmt niet alleen de zolder steeds op, maar er is ook een groter verliesoppervlak (want het dak is groter in oppervlakte dan de vloer). De kostprijs om het dak te isoleren zal vaak hoger liggen dan zoldervloerisolatie.

Zelfs de meest ontoegankelijke zolders kan je laten isoleren met een met geblazen isolatiewol. Is er géén toegang van binnenuit (luik, opening), dan maken wij er tijdelijk eentje in het dak en maken dat nadien weer dicht.

 

 

Wil je echter spullen van een zekere waarde op zolder bewaren, dan wens je een acceptabele temperatuur en een propere zolder.  In dat geval isoleer je wel het dak, zelfs al is het soms economischer om de vloer te doen. Dit soort stockagezolders zal zonder extra verwarming op een aanvaardbare temperatuur komen door de warmteverliezen van de onderliggende verdieping.

 

Informeer je over de diverse mogelijkheden op onze pagina over hellend dakisolatie.

 

Tip: Isoleer je de zoldervloer, denk dan ook aan een geïsoleerd zolderluik. Kan je het luik niet vervangen of wens je dat niet te doen, dan is het soms beter om het dak te isoleren in plaats van je zoldervloer.

Ga je voor een leefruimte op zolder, dan spreekt het voor zich dat je het dak zeer doorgedreven isoleert. Een dik isolatiepakket dat degelijk en luchtdicht wordt geplaatst verdient zich snel terug.

Tip: er zijn géén slechte materialen, wel slechte toepassingen. In het onregelmatige dakgebinte is het makkelijker werken met dekens van glaswol of rotswol. Ze scoren bovendien nog beter op vlak van akoestiek en brandveiligheid. Mooi meegenomen aangezien je straks onder je dak gaat leven.

Conclusie: voor geen enkele zolder kan een sluitend advies gegeven worden zonder de situatie ter plaatse ten gronde in te schatten.
Vraag dus steeds zeker een plaatsbezoek.