Kan een spouwmuur waarin puin zit na-geïsoleerd worden?

Wij zijn een huis aan het verbouwen met een spouwmuur van ongeveer 6 cm dik. In de spouw ligt er onderaan op sommige plaatsen behoorlijk wat puin op de waterkerende laag. Hoe kunnen we dit het beste isoleren?

Puin in de spouw geeft risico op vochtdoorslag en condensatie. Er is dus een potentiële vochtschade aan de binnenzijde. Als je spouwmuurisolatie wil toepassen moet dat puin eerst verwijderd worden. Een klusje waar veel installateurs hun neus voor ophalen, wij bieden deze service wél aan.
Door op regelmatige plaatsen aan de muurvoet stenen uit het metselwerk uit te zagen, worden openingen gemaakt waarlangs het puin verwijderd kan worden. Bij het uitzagen van de stenen wordt ervoor gezorgd dat deze niet beschadigd worden. Als het puin verwijderd is en nadat de spouw werd zuiver gemaakt, worden de stenen terug ingemetseld en kan de spouwmuur nageïsoleerd worden.