Mag ik een dak zonder onderdak isoleren?

Ik wil mijn dak isoleren, maar ik heb geen onderdak. Is het mogelijk om dit te doen volgens de regels?

Deze vraag kan niet zomaar met ja of nee beantwoord worden zonder dieper in te gaan op de specifieke situatie waarin de woning zich bevindt.
Onze specialisten bekijken dit ter plaatse geval per geval.

Fabrikanten of wetenschappelijke instanties blijven op de vlakte over deze kwestie en dekken zich hiermee in tegen eender welk risico.
Dakwerkers zullen je maar al te graag een nieuw dak of sarkingdak aanbevelen.

Voor velen is er na de aankoop van een (te renoveren) woning geen budget beschikbaar om het dak te vernieuwen. Door met onze oplossing je dak van binnenuit te isoleren kan je dadelijk energie beginnen besparen. Als er na enkele jaren sparen wat geld opzij staat voor een nieuw dak, kan dit nog steeds gebeuren zonder afbraak van de isolatie en de gemaakte kosten. Op dat ogenblik kan je dan wél meteen een technisch correct geplaatst onderdak voorzien.

Wij geven alvast een aantal specifieke situaties hieronder weer:

 

Situatie nieuwbouw:

Zet je een nieuwbouw? Dan zal de architect meteen een degelijk onderdak voorschrijven.

Kies vooral het juiste materiaal en type onderdak, er zijn grote verschillen. Het onderdak moet winddicht zijn, zo dampopen mogelijk en bij voorkeur ook vochtregulerend/accumulerend. Met een onderdak is jouw dakopbouw beter beschermd tegen weersinvloeden zoals extreme wind, (slag)regen, poedersneeuw …

 

 

 

 

Situatie na-isolatie bij een grondige dakrenovatie:

Wordt je dak volledig vernieuwd?
Dan is het aangewezen om meteen een degelijk onderdak te plaatsen. In deze situatie kan je een onderdak technisch correct laten plaatsen.

Je rendement van de isolatie stijgt nog wat, de beperkte meerkost is dus zeker te verantwoorden.

Let op: laat je niet onnodig een nieuw dak aanpraten enkel en alleen omwille van een onderdak. Een dakwerker zal misschien iets té snel een nieuw dak adviseren waar dat niet nodig is. Soms is de wonderoplossing een sarkingdak om aan de binnenkant niet te moeten raken, maar weet dat hier belangrijke nadelen aan verbonden zijn (zie verderop)

 

 

Situatie na-isolatie van een dak in goede staat (van binnenuit):

Is het dak nog in goede staat is en is er geen lekkage aan de dakbedekking, dan is een onderdak geen vereiste om te kunnen/mogen isoleren. Na meer dan 35 jaar ervaring in dakisolatie zonder onderdak is er nog géén enkel schadegeval geweest.
Daken isoleren zonder onderdak is onze specialiteit, wij durven verklaren dat een onderdak niet altijd noodzakelijk is. Haast 80% van de bestaande en te renoveren woningen hebben géén onderdak.

Wij plaatsen in een bestaand dak meestal meer dan 25 cm isolatie. Hierdoor is het geen ramp dat de eerste centimeters isolatie door het ontbreken van een onderdak wat meer afkoelen bij hevige wind. Extreme weersomstandigheden doen zich immers niet elke dag voor.

Géén onderdak is trouwens beter dan een slecht onderdak. Lees het hier. Ook een erzats-onderdak (zie verderop) is géén goeie oplossing.

 

Situatie na-isolatie met een sarkingisolatie (van buitenuit):

Een sarkingdak lijkt vaak een droomoplossing waarbij je niet aan de binnenkant moet raken. De dakpannen gaan er af, er wordt een isolatie bovenop gelegd en de pannen worden opnieuw geplaatst of vervangen.

Alle dakaansluitingen rondom moeten aangepast worden (lees : nieuwe dakgoten, boezemplanken). Het geheel moet ook perfect geplaatst worden, want het is gevoelig aan luchtlekken.

Een nadeel is echter de slechtere akoestische eigenschappen van deze oplossing, waarover men vaak zwijgt. Als specialist in isolatie hebben wij al veel sarkingdaken aan de binnenzijde moeten gaan isoleren tegen geluidsoverlast van buitenaf. De lichte isolatieplaten laten het geluid door, soms zelfs nog versterkt.

 

Situatie na-isolatie met een erzats-onderdak van binnenuit:

Een onderdak (laten) plaatsen langs de binnenzijde is naar onze mening weggegooid geld.

Om de kosten van een dakvernieuwing te besparen wordt soms voorgesteld om langs de binnenkant een onderdak te plaatsen.
Dit is echter technisch niet correct uitvoerbaar en mogelijks zelfs schadelijk!

De functie van een onderdak is het opvangen van lekkage van de (defecte) dakbedekking. Het moet dus in één stuk doorlopen van in de nok tot in de dakgoot, met voldoende overlapping. Dat is in de praktijk niet mogelijk.

Als je een onderdak met folies aanbrengt langs de binnenzijde, dan hangt elke gordingsbalk in een ‘zak’ van folie. Elke gordingsbalk zal dus het bovenliggende doorgesijpelde water (condens, regen) verzameld te verduren krijgen, wat nefast is voor de levensduur van je dakgebinte.
Een onderdak dat op deze verkeerde manier is aangebracht kan veel schade toebrengen.

 

LET OP! Een dampscherm is wel steeds een vereiste:

Vergis u niet, een onderdak is niet hetzelfde als een dampscherm. Een degelijk aangebracht dampscherm aan de binnenzijde van de isolatie is een must. Het dampscherm zal de dakopbouw lucht- en dampdicht afsluiten van de binnenzijde uit. Het spel van overdruk langs de windzijde en onderdruk langs de andere zijde van het dak heeft bij een gevulde en afgesloten dakopbouw veel minder invloed. Bijgevolg is het risico op het binnenwaaien van koude vochtige lucht die er kan condenseren ook veel kleiner.

Dit is meteen de enige echte reden waarom je dient te isoleren tot tegen de dakbedekking en geen doelbewuste ventilatie mag hebben tussen isolatie en dak.

Lees meer over condensatie door onvolledige dakvulling met isolatie.