Uit het blunderboek: condensatie door onvolledige dakvulling met isolatie

Ons dak werd geïsoleerd met isolatieplaten maar de ruimte hierachter (tussen de platen en het onderdak) werd niet opgevuld. Wij stellen nu vast dat er vocht in de houtstructuur van het dak terecht komt. Hoe is dat te verklaren?

Je moet niet ver gaan zoeken naar de oorzaak van dit vocht: de slechts gedeeltelijke vulling van de dakopbouw met isolatie is meer dan waarschijnlijk de boosdoener en zorgt voor condensatie. Dit is een door ons zeer gekend fenomeen waaraan sommige installateurs of materiaalfabrikanten nog steeds onvoldoende aandacht besteden.

In al onze adviezen wijzen wij op het belang van een volledige dakvulling, verwijzend naar adviezen van o.a. het WTCB.
Daarin wordt duidelijk vermeld dat je de hele dakopbouw met isolatiemateriaal moet opvullen om geen luchtstromingen en daardoor een afkoeleffect te krijgen achter de isolatieplaten.

Soms verliezen we al eens een offerte aan een collega omdat die door één actie minder uit te voeren natuurlijk goedkoper is. Men gebruikt desnoods een iets dikkere isolatieplaat om eenzelfde isolatiewaarde te bereiken, maar men vergeet dat dit vloeken is tegen de goede praktijk!

 

Waarom een volledige dakvulling?

Op koude, vochtige dagen zal er zich een luchtstroom zijn weg zoeken in de holle ruimte tussen onderdak/dakbedekking en isolatieplaten. Want geen enkel dak is volledig luchtdicht aan de buitenkant (oversteken, kantopsluiting, de dakbedekking zelf, …)

Door het gebruik van minerale wol tussen de kepers leg je die luchtstroming stil en heb je droge stilstaande lucht (in de minerale wol). Het is bovendien bijkomende isolatie zonder plaatsverlies.

Als tegenargument wordt al eens beweerd dat die glaswol of rotswol nat kan worden en dat isolatieplaten dat probleem niet hebben. Nu ja, deels is dat correct maar het is een non-argument. Isolatieplaten worden dan wel niet nat, ze doen het condensatiewater allemaal terecht komen in het hout van het dak waarmee je grotere problemen krijgt. En wat de minerale wol betreft kunnen we na meer dan 35 jaar verzekeren: die wordt niet nat gezien dit fenomeen zich gewoonweg niet voordoet bij een verzorgde plaatsing van de isolatieplaten! Waarom gebeurt dit dan na zovele jaren nog steeds niet standaard?

 

Isolatieplaten wegnemen om het condensprobleem op te lossen?

Zijn de  isolatieplaten aan de binnenzijde allemaal mooi afgewerkt met schuim rondom, tapes op de naden, kitvoegen enz… dan is het geheel volgens de regels van de kunst dampdicht afgewerkt. Wat wil zeggen dat het vocht in de dakconstructie wel degelijk het gevolg is van condensatie door luchtstroming.

Er is maar 1 oplossing in dit geval: de isolatieplaten verwijderen, het natte houtwerk laten uitdrogen, de holle ruimte vullen met op maat gesneden minerale wol en opnieuw de isolatieplaten aanbrengen. Extra werk, maar het probleem zal wel opgelost zijn.