Kunnen spouwmuur- en buitenmuurisolatie gecombineerd worden?

Is een combinatie van spouwmuurisolatie en buitenmuurisolatie mogelijk?
Sommigen adviseren dit zeker niet te doen. Anderen zweren dat het absoluut noodzakelijk is. Wie heeft er nu gelijk?

Er is wel degelijk een combinatie mogelijk en indien je van plan bent om buitengevelisolatie te plaatsen is het vullen van de spouw niet enkel nuttig maar zelfs sterk aan te bevelen.

Spouwmuurisolatie

Het na-isoleren van de spouw heeft zijn beperkingen :

  • de beperkte breedte van de spouw beperkt de toegevoegde isolatiewaarde
  • koudebruggen blijven bestaan, echter vrijwel altijd zonder risico’s

Daarentegen is het een zeer goedkope en dus erg rendabele investering.

Buitengevelisolatie

Wil je de vergane glorie van je gevels in ere herstellen én doorgedreven isoleren, dan is een buitengevelisolatie een goeie (maar budgettair ingrijpendere) keuze.

Beide systemen combineren ?

Een lege spouw achter een geïsoleerde buitengevel heeft een aanzienlijke kans op warmteverlies, waardoor het stellig aan te bevelen is de spouw te vullen. In een lege spouw zit er nl. geen stilstaande lucht: de spouw is hiervoor te breed en er treedt convectie of luchtstroming op. Bovendien bestaat het risico dat de warmte ontsnapt aan de bovenzijde van deze lege spouw. Dit alles zorgt voor een groot rendementsverlies van de veel duurdere buitengevelisolatie, wat uiteraard te vermijden is.

Zijn er beperkingen? De meeste systemen hebben een dampopen afwerking nodig aan de buitenzijde.

Mits de isolatiewaarde van het gevelisolatiesysteem minstens dubbel zo goed presteert als de waarde van de spouwmuurisolatie, worden condensatieproblemen aan de achterzijde van het gevelisolatiesysteem vermeden. Het valt dus aan te bevelen te overleggen met de installateurs van beide isolatiesystemen.