Is er een dampscherm nodig als de dakisolatie nog afgewerkt wordt met een gipskartonplaat?

Je gaat je zolder (laten) isoleren en afwerken met een gipskartonplaat. Heb je dan nog een extra dampscherm nodig?
Of is dit enkel nodig in vochtige ruimten zoals in een badkamer?

Ook indien de dakisolatie wordt afgewerkt met gipskartonplaten is het weglaten van het dampscherm om problemen vragen. Het doel van een dampscherm is de binnenlucht niet te laten migreren en condenseren in de koudere lagen van de isolatie. Dit weglaten in een daksituatie is een behoorlijk probleem. Je hebt namelijk ook een luchtscherm nodig aan de binnenkant om de isolatie optimaal te laten renderen. Dit luchtscherm dient dampdicht te zijn aan de warme zijde van de isolatie. Enkel een gipskartonplaat volstaat hiervoor niet.

Aan de naden kleef je af, aan de muren kan je afkitten. Er mag tussen isolatie en onderdak of dakbeschot geen luchtspouw meer zijn, liefst ook niet tussen isolatie en dampscherm. Dit kan valse luchtstromingen doen ontstaan.

Tip: Tussen het dampscherm en de afwerking mag er wél een luchtspouw zijn. Vaak is dit ook nuttig om leidingen voor de elektriciteit te kunnen plaatsen zonder het dampscherm te moeten perforeren.

Je wilt de dakisolatie laten afwerken? Wij zorgen ook voor schilderklare pleister en gyprocwerken.