co2 uitstoot besparen

Hoe wij jaarlijks 2.500 ton CO2-uitstoot besparen

Elke geplaatste m² spouwisolatie, dakisolatie of zoldervloerisolatie bespaart brandstof: steenkool, olie, gas of elektriciteit. Elke liter uitgespaarde brandstof brengt minder CO2 in de lucht. Waarom dus wind- of zonne-energie omzetten in elektriciteit alvorens het energieverbruik aan te pakken ? Want de goedkoopste energie is deze die je niet verbruikt omdat je ze niet nodig hebt …

Rond 1970, toen elke vorm van energie nog goedkoop was, werd isolatie in de woningbouw aangeprezen omwille van het verhoogd comfort. De eerste vragen naar verminderen van de warmtebehoefte van een woning werden gesteld. Enkel vensterglas werd hier en daar vervangen door dubbel glas. Toch bleef de spontane reflex uit om ook muren en daken te isoleren. Isolatie moest verkocht worden om andere dan economische redenen (de brandstof was te goedkoop). Maar men ondervond toen reeds dat het comfortgevoel in een geïsoleerde woning onmiskenbaar groter is.

Op 50 jaar is er veel veranderd. De brandstofprijzen zijn met een factor twintig tot tachtig gestegen.

Invloed van mondiale crisissen

In mondiale crisissituaties stijgen de energieprijzen, in afkoelingsperiodes dalen ze, maar de algemene tendens is stijgend. Kernenergie was een tijdlang de zekerheid voor onze bevoorrading, maar sedert Tsjernobil en Fukushima wordt kernenergie uitgespuwd.

Sedert de eeuwwisseling maakt iedereen zich zorgen over de klimaatopwarming en die wordt toegeschreven aan te veel CO2 in de lucht. Er moet nu groene energie komen onder de vorm van windmolens en zonnepanelen. Maar de transitie naar groene energie, die naar verluid gratis is, heeft onze elektriciteit alleen maar veel duurder gemaakt.

Wind, zon of … elektriciteit ?

Dat wind en zonnepanelen, en binnenkort misschien getijdencentrales, alleen elektriciteit kunnen maken als de natuur mee wil – er moet wind en zon zijn, en zon is er maar tijdens de helft van de dag) is nog niet tot het algemeen bewustzijn doorgedrongen. Elektrische verwarming wordt via de EPB-regelgeving zwaar afgestraft.

Intussen kan een woning zodanig ontworpen en geïsoleerd worden dat het zonde is om nog plaats en geld te verspillen aan een stookplaats, verwarmingsketel, schoorsteen, een distributiesysteem en jaarlijkse keuringskosten terwijl elektrische verwarming dit allemaal niet nodig heeft.

Isolatie & Renovatie Verhoeven nam 35 jaar geleden de handschoen op om voor iedereen die er om vroeg het energieverbruik voor verwarming van de woning drastisch terug te dringen door doorgedreven te isoleren.

Zorgeloos duurzaam verbouwen

Energie die je niet nodig hebt kost niets

Ondertussen raakt de logica ondergesneeuwd dat de zuiverste en de goedkoopste energie deze is die niet wordt verbruikt. Welk argument er voor isolatie ook gebruikt wordt, economisch rendabel, comfortverhogend, milieuvriendelijk, CO2-besparend: alle argumenten zijn cumulatief waar. Doe er dan ook iets mee !

Verslavingen

Hogergenoemde argumenten geraakten echter op de achtergrond toen de overheid premies en belastingaftrek ging beloven. Intussen is de Belg zo verslaafd geraakt aan premies dat hij de ware reden om te isoleren uit het oog dreigt te verliezen en elk eigen initiatief laat afhangen van nieuwe (fiscale) stimuli op andere terreinen dan energiebesparing.

Onze bijdrage

Laten we nu eens berekenen hoeveel ton CO2 Isolatie & Renovatie Verhoeven jaarlijks en blijvend uit onze lucht houdt :

Vuistregel : een daling van de U-waarde van een wand met 1 W/m²K geeft een jaarlijkse besparing van 10 liter stookolie per m². Dit betekent op jaarbasis :

  • 10 liter stookolie of 15,6 kg CO2 besparing per m² spouwmuurisolatie
  • 35 liter stookolie of 54,6 kg CO2 besparing per m² dakisolatie

Wetende dat wij als isolatiebedrijf jaarlijks goed zijn voor 25.000 m² spouwmuurisolatie en 40.000 m² dakisolatie is het rekensommetje snel gemaakt :

Elk jaar houden wij meer dan 2.500 ton CO2 uit de lucht. Bovenop de ruim 2.500 ton die we het jaar voordien reeds bezuinigden. En de jaren vóórdien. We zijn intussen meer dan 35 jaar aan het werk … dat kan dus stilaan tellen !

Gezonde woning

Nog meer informatie nodig? Bekijk onze andere weetjes, stel jouw specifieke vraag of doe een gratis offerteaanvraag.