Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

Isoleren van vloeren en platte daken met Perliton isolatiemortel in het kader van de EPB-regelgeving : een veilige oplossing !

Isolatiematerialen in de EPB-regelgeving

In het kader van de EPB-regelgeving moeten alle isolatiematerialen die in de EPB-software gebruikt worden beschikken over een gedeclareerde lambda-waarde. Voor de meeste klassieke droge isolatiematerialen (plaatmateriaal) wordt deze l-waarde aangegeven op de CE-markering. Voor niet CE-gemarkeerde producten bestaat de mogelijkheid om de l-waarde in de energie-prestatiedatabank op te nemen, na grondige controle van een door de fabrikant voor te leggen dossier.

Isolerende mortels in de EPB-regelgeving

Een buitenbeentje in deze materie betreffen de isolerende mortels met lichte isolerende vulstoffen, waaronder ons product PERLITON. Aangezien deze met water aangemaakte isolatiemortels na droging een hoeveelheid restvocht bevatten, dient hier in de bepaling van de isolatiewaarde rekening mee gehouden te worden en moet er gebruik gemaakt worden van l-rekenwaarden. Voor de materialen zoals PERLITON die beschikken over een ATG-goedkeuring is deze l-rekenwaarde opgenomen in de ATG.

Nieuwe Europese regelgeving

Echter werden vanaf juli 2007 de l-waardes in de ATG's ingetrokken omdat als gevolg van een nieuwe Europese regelgeving een gewijzigde methode werd ingevoerd ter berekening van de l-rekenwaarden. Voor de isolatiemortels dient vanaf heden dan ook gebruikt gemaakt te worden van de Ui-waarde voor binnentoepassing en de Ue-waarde voor buitentoepassing. Op basis van ons dossier werden voor PERLITON de gedeclareerde lU,i en lU,e-waarden intussen door certificatieinstelling BCCA officieel gecertificeerd (klik hier voor het certificaat). Wij verwijzen naar de gedetailleerde fiches van ons product PERLITON waarin U-waarden en R-waarden voor een uitgebreide range van diktes werden getabelleerd.

Transmissiereferentiedocument

Voor isolatiemortels waarvan de hogergenoemde l-rekenwaarden nog niet officieel gecertificeerd werden dient de gebruiker zich te baseren op het EPB-transmissiereferentiedocument (cfr. www.epbd.be), waarin l-waarden worden opgegeven die door de EPB-verslaggevers gebruikt mogen worden.

Energieprestatiedatabank

Onze isolatiemortel PERLITON is opgenomen in de energieprestatiedatabank. U kan de productgegevens terugvinden in de EPB-database (www.epbd.be) :


Om documenten in pdf-formaat te lezen heb je de gratis Acrobat Reader nodig.
Je kan Acrobat Reader downloaden door op het nevenstaande logo te klikken:

© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Thursday, October 22, 2015