Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

SUPAFIL thermische na-isolatie van spouwmuren

Wat is Supafil ?

 • SUPAFIL werd door Knauf Insulation speciaal ontwikkeld voor het na-isoleren van spouwmuren.
 • SUPAFIL is een vochtafstotende (gesiliconiseerde) minerale wolvezel die zonder extra bindmiddel in een gezonde spouwmuur wordt ingeblazen.
 • SUPAFIL geeft geen druk op de muren. Ongecontroleerde expansie zoals bij kunststofschuimen is met deze techniek dus uitgesloten.
 • SUPAFIL zorgt voor een volledige en gelijkmatige vulling van de spouw, zonder risico op vochtdoorslag naar binnen toe.
 • SUPAFIL verhoogt het thermisch comfort aangezien de binnenmuren op een hogere temperatuur komen te staan en hierdoor de koudestraling van de voorheen ongeïsoleerde muur gebroken wordt.
 • SUPAFIL zorgt voor een merkbare besparing van het energieverbruik, aangezien de gevels een belangrijk percentage van de buitenschil van een gebouw vertegenwoordigen.
 • SUPAFIL draagt bij tot een gezondere leefomgeving. Goed geïsoleerde muren zorgen voor een lager energieverbruik en dus voor minder CO2-uitstoot, wat het milieu ten goede komt.
 • SUPAFIL wordt reeds decennia lang op grote schaal in diverse Europese landen met succes toegepast.
 • SUPAFIL wordt enkel door onze gespecialiseerde vaklui geplaatst.

!!! NIEUW !!! 25 jaar garantie via Cavity Wall Warranty Fund

logo CWWF

Isolatie Verhoeven lanceerde samen met verschillende andere Supafil-installateurs en Knauf Insulation een gloednieuw en uniek concept op de markt : het Cavity Wall Warranty Fund (CWWF).

Als stichtend lid van dit fonds kunnen wij u vanaf heden voor uitvoeringen met Supafil - hťt veiligste isolatiemateriaal voor spouwmuurisolatie - maar liefst 25 jaar garantie aanbieden op zowel product als uitvoering en dit voor een zeer beperkte bijdrage.

Deze bijdrage wordt doorgestort in het garantiefonds, dat hierdoor over de nodige middelen beschikt om doeltreffend op te treden indien zich bepaalde problemen zouden stellen. Zelfs in geval van faling van de installateur blijft de klant verzekerd, aangezien in dat geval het garantiefonds de verplichtingen van de installateur overneemt. Glasharde garanties dus !

Het Cavity Wall Warranty Fund werkt als een onafhankelijk garantiefonds en zal na de werken een garantiecertificaat uitreiken, dat gekoppeld wordt aan de woning en deze dus een tastbare meerwaarde geeft.

Wol in mijn muren, rendeert dat wel ?

Via een ongeïsoleerde spouwmuur gaat behoorlijk wat energie verloren. Om dit te situeren in een bredere context :
 • een raam met de hoogrendementsbeglazing scoort qua isolatiepeil nog steeds slechter dan een niet geïsoleerde spouwmuur.
 • een geïsoleerde spouwmuur met spouwdikte 5 à 6 cm scoort méér dan 3 x beter qua isolatiepeil dan een ongeïsoleerde spouwmuur.
 • een gemiddelde woning heeft 100 à 200 m² oppervlakte aan buitenmuren, waarvan gemiddeld slechts 10 % beglazing. De muren zelf wegen dus zwaar door in de energiebalans.
 • door het isoleren van de buitenmuur gaat er tot 15 à 20 % minder warmte verloren en zal de verwarming een stuk minder moeten presteren.
 • door het isoleren van de spouw zal de binnenmuur opwarmen en verdwijnt de koudestraling of tocht van voorheen. Hierdoor mag de verwarming gemiddeld bijkomend nog één graad lager.

Bovendien kan u vanaf 5 cm spouwdikte genieten van tal van premies. U krijgt gemiddeld 65 tot 80 % terug, maar wij rekenen dit voor u uit in een vrijblijvende offerte.

Wol in mijn muren, wordt dat niet nat ?

Het antwoord is klaar en duidelijk : neen !

Supafil is een speciaal ontwikkelde vezel voor deze toepassing en slorpt geen water op. In een beregeningsinstallatie test de fabrikant deze toepassing uitvoerig onder toeziend oog van externe controleinstanties. In deze installatie wordt de gevel gedurende lange tijd beregend tot hij geruime tijd waterverzadigd is. Nadien wordt de binnenmuur onderzocht op vochtdoorslag en wordt het isolatiemateriaal gewogen en op vochtgehalte gemeten.

Supafil wordt al decennia lang gebruikt in landen zoals Engeland, Ierland, Nederland, ... welke een minstens even nat klimaat kennen als het onze. De resultaten zijn méér dan bevredigend.

Welke muren komen in aanmerking ?

Uitvoerige permanente controles door de fabrikant tonen aan dat er geen risico’s zijn bij gezonde muren in goeie staat. Soms dient een voorbehandeling of herstelling te gebeuren. Wij kijken dit ter plaatse na.

 • De muur dient gezond te zijn (geen opstijgend vocht of regendoorslag).
 • Het voegsel moet in goede staat zijn (geen vorstschade, geen uitvallende stukken voegsel).
 • De lege spouw dient minstens 4 cm dikte, bij voorkeur 5 cm of meer te zijn.
 • Een reeds (deels) geïsoleerde muur komt niet in aanmerking voor spouwisolatie.
 • De gevelsteen dient vorstbestendig te zijn. Een steen die nu al vorstschade vertoont zal hier nog meer last van krijgen.
 • De gevelsteen moet dampopen zijn (geglazuurd metselwerk komt niet in aanmerking, geverfde muren wel mits deze verven dampopen zijn).

Werkmethode :

 • Na voorafgaande controle van de spouwmuren gaan onze vakmensen aan de slag.
 • In de kruising van de voegen van het gevelmetselwerk worden openingen geboord, volgens een specifiek boorpatroon. De boordiameter wordt gekozen in functie van de voegbreedte om de stenen niet te beschadigen.
 • Na opmeting van de spouw wordt de machine ingesteld en wordt er een testbox gevuld. Na deze controle kunnen de eigenlijke werken starten.
 • Via een speciale vulslang worden wolvezels op de gewenste densiteit ingeblazen in de spouw. De machine stopt automatisch bij de ingestelde tegendruk.
 • De booropening wordt opnieuw gevuld met mortelspecie in een vergelijkbare voegkleur.

Op één dag is uw woning met een beperkte investering klaar voor de volgende winterkou of zomerhitte !

De werkmethode bij nieuwbouw gebeurt van binnenuit alvorens de pleisterwerken zijn uitgevoerd. Een nieuwbouw isoleren met deze methode heeft enkele specifieke voordelen. Zo zal het materiaal veel beter aansluiten op het binnenblad dan bij plaatmateriaal. Ook tijdens de bouwwerken is dit tijdsbesparend en plaatsbesparend (geen stockage op de werf).

BINNENKORT : FOTOBANNER VAN WERKMETHODE !

Video van een uitvoering spouwisolatie met SUPAFIL :

Disclaimer

© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Tuesday, April 18, 2017