Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

Thermische na-isolatie van spouwmuren ...

Verneem op deze pagina alles over na-isoleren van spouwmuren of download hier meteen onze handige folder.

Waarom spouwmuren na-isoleren?

Wie heden een woning bezit waarvan de spouwmuren niet zijn geïsoleerd, raden wij aan om er nu iets aan te doen. U verdient er geld mee !

Niet alleen dakisolatie is zinvol in bestaande woningen, ook via de spouwmuren gaat er een aanzienlijk deel energie verloren. De kosten van isolatie zijn snel terugverdiend (5 à 7 jaar) en uw wooncomfort verhoogt aanzienlijk (minder koudegevoel door koudestraling). Spouwmuurisolatie is geen dure investering en ze wordt bovendien behoorlijk gestimuleerd door premies.

Merk op : U heeft een gezonde, lege spouwmuur nodig om risicoloos te kunnen na-isoleren. Wij werken met niet-chemische en niet-vervuilende veilige producten zoals de Supafil wolvezel van Knauf Insulation.
Deze witte gesiliconiseerde wolvezel is speciaal ontwikkeld voor een kwalitatieve na-isolatie van spouwmuren en wordt reeds decennialang in de ons omringende landen met succes op grote schaal toegepast.
Uitgebreide informatie omtrent de Supafil-methode, met videovoorbeeld, vind je op deze webpagina.

NIEUW: Isolatie spouwmuren

Cavity wall warranty fund : 25 jaar garantie

Waarom geen binnenisolatie of buitengevelisolatie ?

Binnenisolatie :
 • geeft plaatsverlies
 • heeft als nadeel dat het warmteaccumulerend vermogen van de wanden verloren gaat. Als je alleen maar binnenisolatie zou hebben leef je als het ware in een thermos
 • wordt niet gestimuleerd door premies
Buitengevelisolatie :
 • is niet overal mogelijk wegens muurverdikking
 • is vele malen ingrijpender en duurder dan spouwmuurisolaties
 • laat soms nog warmte door via het schouweffect langs de lege spouw (spouwafdichting bovenaan of spouwvulling vereist)
 • doe je eigenlijk alleen als de buitenmuur esthetisch of kwalitatief vraagt naar een nieuwe afwerking/uitzicht of als spouwmuurisolatie niet mogelijk is

Isolatiepremies ...

Raadpleeg de recentste info op deze premiepagina.
Wij rekenen voor u de premies uit bij de offerte en zorgen nadien voor de vereiste vooringevulde formulieren. Service van A tot Z.
Maak kennis met onze visie en missie.

Hoe bekom ik een prijsofferte ?

Bezorg ons uw adres en telefoonnummer via mail of telefonisch contact, wij contacteren u dan voor een afspraak en komen vrijblijvend langs op de afgesproken datum en uur. De spouwmuur wordt gecontroleerd en opgemeten door onze medewerker, waarna u een duidelijke offerte krijgt thuisgestuurd.

Gevaren ...

In alle documentaties en websites worden de eventuele gevaren van spouwmuurisolatie verzwegen. Een potentiele klant blijft op die manier met een hele hoop onopgeloste vragen zitten en de geruchtenmolen blijft draaien.

Naar analogie met de rest van onze website schuwden wij ons niet om een aantal belangrijke uitspraken te doen en argumentatie aan te brengen.

Zoals u in bovenstaande teksten kan terugvinden, heeft na-isolatie zich reeds lang bewezen in de ons omringende landen. Momenteel worden er in het Verenigd Koninkrijk liefst 1000 woningen per dag geïsoleerd met Supafil. Qua klimaat en bouwwijze zijn deze landen met het onze te vergelijken.
Een verregaande expertise is reeds aanwezig, maar in België staat dit nog in zijn startfase. De reden is wellicht te zoeken in de (tot verleden jaar) ontbrekende stimulans van de overheid en de geruchtenmolen over de mogelijke gevaren.
Ten tijde van de twee energiecrisissen in de jaren 70 sprong zowat iedereen op spouwmuurisolatie. Enkele verfoeilijke aannemers hebben spouwmuurvulling in een slecht daglicht gesteld door slechte uitvoeringen en isoleren van éénder welke muur.
Gebrek aan kennis en kwaliteit hebben toen tot een aantal schadegevallen geleid. Hoewel het om een beperkt aantal ging, heeft men toen het vertrouwen verloren in een goed geplaatste na-isolatie in spouwmuren.
Door omstandigheden was hierdoor haast elke toenmalige uitvoerder genoodzaakt met de uitvoeringen te stoppen, gezien de marktvraag volledig wegviel. In de ons omringende landen is het na-isoleren van spouwmuren nooit weggeweest en doet men al meer dan 40 jaar non-stop.

Enkel nog premies indien ATG-gecertificeerde aannemer

Gezien het na-isoleren van spouwmuren een gespecialiseerde techniek is, heeft de overheid nl. een kwaliteitskader ontworpen dat eisen stelt aan de installateurs en garanties biedt voor hun klanten. Enkel wie werkt met een ATG-gecertificeerd installateur komt nog in aanmerking voor premies.

ATG : wat is dat ?

Een aTg (Agrément Technique/Technische Goedkeuring) houdt in dat een bouwproduct/systeem gunstig beoordeeld werd op gebruiksgeschiktheid voor een bepaalde toepassing. Het is een algemeen erkend kwaliteitslabel in de bouwsector.
Het ATG-label houdt in dat er controles worden uitgevoerd op de plaatsing van het product/systeem. Zowel de fabrikant, het systeem als de plaatsers worden gecontroleerd via audits, werfbezoeken en monsternames. Benodigde kennis wordt afgetoetst via examens.

Beschikt Isolatie Verhoeven over een ATG-certificaat ?

ATG goedgekeurd en erkend installateur spouwisolatieAls toonaangevend bedrijf in de sector heeft Isolatie Verhoeven de aanvraag en controleprocedure probleemloos doorlopen en zijn wij sinds 1 juli 2012 ATG-gecertificeerd installateur. [download certificaat hier]

Service en garantie

Al onze klanten genieten van onze professionele aanpak en jarenlange know-how.
Op 24 juni 2012 vierden wij ons 30-jarig bestaan, dit zonder naamsverandering en met ongewijzigd BTW-nr, wat in onze sector uitzonderlijk wordt. Isolatie Verhoeven is uw betrouwbare partner.
Door het behalen van het ATG-certificaat zullen onze klanten zorgeloos op de premies aanspraak kunnen blijven maken.

Welke techniek gebruikt Isolatie Verhoeven ?

Onze inblaastechniek met Knauf Supafil glaswolvezel biedt vele voordelen :

 • geen vochtproblemen
 • geen bevuiling van de buitengevel, rolkasten, ...
 • geen milieubelastende/chemische bindmiddelen
 • geen druk op de muren door expansie van het materiaal
 • laat de muren nog 'ademen'
 • behaalde het EuroFins Gold certificaat voor binnenluchtkwaliteit

Isolatie Verhoeven is erkend Supafil installateur en biedt u via het Cavity Wall Warranty Fund 25 jaar garantie.
Lees op deze pagina alles over dit uniek concept.

U wenst een professionele aanpak van A tot Z ?
Gedaan met energieverslindende buitenmuren ?
Neem contact op met ons isolatieteam en u zit er warmpjes in !

Supafil - erkend installateur  Knauf Insulation - erkend installateur

© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Tuesday, April 18, 2017