Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

Energiezuinig bouwen, onze vroegere (energiezuinige) kantoren "Het isolatiehuis" ...

[ verwarming op aardgas ]

Algemeen :

Ligging : Op de Leuvensesteenweg 30 te Kampenhout-Sas, naast het Maes-station en car-wash en recht over onze nieuwe kantoren op de Leuvensesteenweg 51 bus 1. [ zie ligging ]

Door de groei van ons bedrijf werden onze vroegere burelen in onze magazijnen te klein.
Wij zochten reeds geruime tijd naar een meer commerciële locatie voor onze administratie. In de loop van 1995 kregen wij hiertoe een unieke kans.
Op 10 november 1995 werd overgegaan tot de aankoop van een bestaand woonhuis, gelegen recht tegenover onze magazijnen. Een bouwvergunning voor een grondige renovatie werd afgeleverd op 23 januari 1996.

De verbouwingswerken hebben tot doel een functioneel bureau te scheppen dat terzelfdertijd als demonstratiemodel kan dienst doen voor werken die de NV Verhoeven uitvoert. Daar t.ing. R. Verhoeven zich sedert 1968 voltijds met isolatiewerken bezig houdt is het logisch dat het hoofdaccent ligt op het scheppen van een energiezuinig gebouw.
De verbouwingswerken werden op vijf maanden tijd volledig afgewerkt door eigen personeel, in samenwerking met gespecialiseerde onderaannemers.
Daardoor bewees NV Verhoeven dat ze perfect in staat is om in een recordtempo te plannen, coördineren en uit te voeren.

In aanwezigheid van talrijke bouwpartners werden onze burelen op 14 juni 1996 officieel geopend.

Foto voorgevel
Voorgevel
Foto achtergevel
Achtergevel

In wat volgt kan u stap voor stap volgen welke werken werden uitgevoerd.

Behandeling van de keldermuren tegen vocht :

Rondom het huis werd tot onder het niveau van de keldervloer de grond weggegraven, een drainering en nieuwe afvoerleidingen voorzien. De muren werden gecementeerd en behandeld met bitumen. In de kelder zelf werden alle muren behandeld met kelderepoxy, een tweecomponenten waterwerende verf, die eveneens in ons gamma opgenomen werd.

Hierdoor werd de kelderverdieping erg nuttig als opslagruimte, archief, … Ook monsters voor beproeving in het labo hebben hier hun plaats gevonden.

Zelfs bij de hoge waterstand november 1998 bleven deze muren droog.

Isolatie van de vloer op het gelijkvloers :

Dit werd gerealiseerd door het plaatsen van onze isolerende mortel PERLITON onder de chape. De chape werd afgewerkt met grindtapijt in verschillende kleuren, dat vanaf heden ook in ons verkoopprogramma is opgenomen.

Isolatie van de vloer op de verdieping :

Deze vloer werd enkel akoestisch geïsoleerd door het plaatsen van een naadloos verend rubbertapijt ISOFLOR (eigen fabrikaat) onder de chape. Deze geluidsisolatie is - evenals de Perliton - in het bureau op het gelijkvloers te zien via een ingebouwde glazen vloertegel.

Deze voorstelling geeft de klant een idee hoe onze producten onder de dekvloer allerhande problemen oplossen zoals uitvulling van leidingen.

Isolatie van de volle buitenmuren :

Isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde :

De linkergevel werd langs buiten geïsoleerd met 8 cm polyurethaanisolatie en bekleed met ruitleien. De polyurethaanplaten zit tussen de kepers waarop de leien bevestigd zitten. Om een detail van de bevestiging zichtbaar te laten, hebben we hier enkele leien vervangen door doorzichtbare leien. Een bekleding met leien is zeer duurzaam. De nodige aandacht dient te gaan naar de aansluitingen met ramen, hoeken en dergelijke, die dan ook een groot deel van de kostprijs uitmaken. afbeelding isolatie buitenmuur buitenzijde met ruitleien
De achtergevel werd langs buiten geïsoleerd met 8 cm polyurethaanisolatie en bekleed met sierpleister. Voor extra hechting en wapening is er een glasvezelgaas ingewerkt. Scheuren in de pleisterlaag zijn op die manier uitgesloten. De witte kleur van de pleister vormt een mooi contrast met de groene tuin. Op deze manier is de gevel geïsoleerd en opnieuw afgewerkt. Hou er rekening mee dat een bouwaanvraag voor dergelijke veranderingen noodzakelijk is. afbeelding isolatie buitenmuur buitenzijde met sierpleister

Isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde :

De rechter- en voorgevel, bestaande uit oude gevelsteen, werden aan de binnenzijde geïsoleerd met geëxtrudeerd polystyreen en bekleed met gyprocplaat. Op deze manier werd de façadesteen aan de buitenzijde behouden. afbeelding isolatie buitenmuur binnenzijde

Isolatie van het platte dak :

Deze isolatie werd uitgevoerd in PERLITON , gecombineerd met polystyreen- en polyurethaanblokken (eigen BUtgb-goedgekeurd systeem voor warmdak isolatie). De helling van het dak werd verbeterd en de oude dakdichting kon alzo blijven liggen. De nieuwe dakdichting werd geplaatst in APP verbeterde polyesterroofing, waar eveneens aandacht werd gegeven aan de aansluitingen tegen de dakopstanden.

In het plat dak werd een dubbelwandige brandkoepel met automatische bediening ingebouwd, als demonstratieonderdeel voor brandveiligheid van gebouwen.

Isolatie van het hellend pannendak :

Het bovenste deel van het puntdak werd geïsoleerd met 8 cm minerale wol en afgewerkt met 6 cm polyurethaanplaat, bekleed met witgelakte aluminiumfolie. De piramidevorm van de dakconstructie werd zichtbaar gelaten.

De noord- en westkant van het dak werden geïsoleerd met 8 cm minerale wol tussen de kepers. Tussen de rijbalken werd een latwerk uit voligeplanken geplaatst waartussen nogmaals 12 cm wol is aangebracht. Dit dakvlak is dus geïsoleerd met 20 cm minerale wol, wat voornamelijk in de zomer de temperatuur onder het dak matig moet houden. Het akoestisch comfort wordt eveneens verbeterd door het aanbrengen van deze dikke laag wol en door de afwerking in 12,5 mm gyproc onder de isolatie aan de noordkant. Aan de hand van de onderstaande detailtekening krijgen we een beeld van de goede dakopbouw. In de eerste tekening zijn de gordingen niet meer zichtbaar (de bekleding loopt er overheen), in een tweede zijn ze zichtbaar gehouden en staan beide lagen isolatie vlak tegen mekaar geplaatst. In de praktijk hangt veel af van de rechtheid van de balken en de keuze van bekleding of de gordingen zichtbaar gehouden kunnen worden. Uiteraard gaat het wegstoppen van gordingen gepaard met "plaatsverlies", niet onbelangrijk voor sommige zwak hellende daken.

Gordingen weggewerkt (niet zichtbaar) door bekleding er vlak voor te laten lopen.
Gordingen weggewerkt (niet zichtbaar) door bekleding er vlak voor te laten lopen.


Gordingen zichtbaar, beide isolatielagen lopen vlak tegen elkaar.
Gordingen zichtbaar, beide isolatielagen lopen vlak tegen elkaar.


De afwerking aan de westkant gebeurde met planchetten "Den Decor", zoals op onderstaande tekening.

Bekleding met planchetten
Bekleding met planchetten "Den Decor", gordingen weggewerkt (niet zichtbaar).

De zuid- en oostkant van het pannendak werden geïsoleerd met 8 cm wol tussen de dakkepers en 5 cm polyurethaan, onderaan de kepers genageld met Hardo-nagels met thermische onderbreking. De isolatie werd afgewerkt met gyproc van 12,5 mm. Door het toepassen van een dunnere isolatielaag, tegen de kepers aangebracht, is het mogelijk om de rijbalken zichtbaar te houden. Het rustieke karakter van deze balken werd benadrukt door behandeling met boenwas.

De buitenmuren die nog 80 cm boven de zoldervloer uitkomen werden geïsoleerd met 12 cm minerale wol en bekleed met gyproc.

Alle isolaties en afwerkingen werden door eigen personeel uitgevoerd. Door een combinatie van verschillende isolatiematerialen en afwerkingen worden zowel moderne als rustieke zolderafwerkingen getoond. We houden eveneens rekening met de aspecten van brandveiligheid en akoestiek. In het dakvlak werden veluxramen aangebracht die een overvloed van licht werpen op de verdieping en in de traphal, waarin een blinde muur vervangen werd door een glazen wand.

Vervangen van de ramen :

De oude ramen met loodglas werden vervangen door aluminium ramen met thermische onderbreking. Het glas is een dubbele glasplaat met aan de buitenzijde een gelaagde glasplaat 4/2/4 en aan de binnenzijde 6 mm glas. Het dubbelglas met luchtspouw komt ten goede aan de thermische isolatie. De zwaardere gelaagde glasplaat langs buiten geeft een betere akoestische isolatie, dewelke zeer goed te merken is langsheen deze drukke steenweg. Het gelaagde glas geeft tevens een grotere beveiliging tegen inbraak.

Diversen :

Verder werden de buitentrappen vernieuwd in blauwe hardsteen en werd de elektrische installatie en centrale verwarming grondig aangepast. Waar vroeger enkel het gelijkvloers werd verwarmd moesten nu de ingerichte kelder en zolder eveneens op kamertemperatuur gebracht worden. Vermits het gebouw degelijk werd geïsoleerd, wat vroeger niet het geval was, kon de vroegere ketel behouden worden zonder capaciteitsproblemen.

Er werd een nieuwe parking aangelegd met oog voor het nodige groen. Aan de achterkant werd de tuin heraangelegd met o.a. een terras, een tuinpad en een grote vijver met niveauverschil.

Na enkele jaren kregen we een duidelijk zicht op het resultaat van de geleverde inspanningen. Het gemiddelde stookolieverbruik lag nu beneden de 2400 liter/jaar. Er dient benadrukt te worden dat dit niet behaald werd door een spaarzame verwarmingsinstallatie of een perfect afgeregelde kamerthermostaat met dag/nacht en weekprogramma's, maar alleen door een doorgedreven en betaalbare isolatie. Gedurende de wintermaanden blijft de verwarming draaien, dag en nacht, ook in de weekends. Pas bij het vervangen van de verwarmingsinstallatie kunnen we proefondervindelijk vaststellen welke energiebesparing dit nog oplevert.
In 2009 werd dan overgeschakeld op verwarming op aardgas.

Dit huis is zeker een bezoekje waard, om ideeën op te doen voor Uw eigen nieuwbouw of renovatie, voor een oplossing van isolatievragen en diverse afwerkingsmogelijkheden.

Meer dan 35 jaar geleden (in 1968), is de firma gestart als gespecialiseerd raadgevend ingenieur in isolatie. Isolatie is steeds ons hoofddoel geweest. Ondertussen groeide bij onze klanten (architecten en bouwheren) de behoefte aan een totaalpakket, zoals o.a.

  • de chape op de vloerisolatie
  • de dakdichting, dakrandafwerking, koepels, afvoeren op de met Perliton geïsoleerde platte daken
  • de binnenbekleding onder de isolatie van de hellende daken en totaalinrichting van deze afgewerkte ruimten.
  • ...

Om al deze werken in een wettelijk kader te kunnen uitvoeren beschikken wij over de nodige registratie en 15 vestigingsattesten. Bovendien doen wij sedert jaren beroep op vakbekwame onderaannemers, voor elk van de gespecialiseerde onderdelen.

Het resultaat :

TE HUUR :

Na de kleine groeibeweging van medio jaren 90 was het bedrijf klaar voor een verdere doorgroei.

Reeds geruime tijd was er sprake van een nieuwe verkeerssituatie op Kampenhout-Sas, waardoor de verbinding met onze magazijnen bemoeilijkt werd. Hierdoor besloten we in 2004 om in onze bestaande magazijnen een nieuw kantoor op te trekken. Ditmaal werd aandacht geschonken aan een doorgroeimogelijkheid tot minstens het dubbele qua capaciteit. Zoals gewoonlijk werden ook hier de nieuwste technieken toegepast en werd de isolatie nauwkeurig uitgevoerd.

Op 1 juli 2005 zijn wij verhuisd naar deze nieuwe kantoren, waarover u op deze site meer kan vernemen.

In tussentijd blijven onze vorige kantoren een mooi voorbeeld van energiezuinig verbouwen, en vinden wij het de moeite om dit gebouw als referentie te blijven aanhalen.

Het gebouw werd overgenomen door onze vastgoedfirma Vemu in augustus 2007 en werd na een kleine opfrisbeurt op de verhuurmarkt beschikbaar gesteld. Het is instapklaar en biedt voldoende mogelijkheden voor een kantoorfunctie.

© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Thursday, October 22, 2015