Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

Isolatiepremies en subsidies energiesparen ...

Datum laatste bijwerking : 06/03/2016

Algemeen ...

De overheid stimuleert het energiezuinig bouwen en verbouwen door middel van isolatiepremies. Deze premies zijn een extra stimulans voor de kandidaat (ver)bouwer.
Een zeer duidelijk overzicht van de mogelijke premies kan u raadplegen op www.energiesparen.be. Onder de rubriek "subsidies" kan u, aan de hand van uw postcode, raadplegen van welke subsidies u kan genieten. Hoewel wij dit beleid alleen maar kunnen toejuichen, maken wij graag de opmerking dat de effectieve energiebesparingen op termijn veel meer zullen opleveren. In de ons omringende landen is men zich al meerdere jaren bewust van de noodzaak tot energiezuinig bouwen en is men overtuigd van de winst op termijn.

Door de mogelijke subsidies wordt de terugverdientijd van een degelijke isolatie zeer klein. Voor een gemiddelde woning is deze nog slechts :

  • minder dan 2 jaar voor zelfplaatsing met bij ons aangekocht materiaal voor dak- en zoldervloerisolatie
  • 1 à 3 jaar voor door ons uitgevoerde werken voor dak- en zoldervloerisolatie
  • 5 à 7 jaar voor door ons uitgevoerde werken voor spouwmuurisolatie
Met de energiewinstcalculator van het Vlaams Energieagentschap berekent u de premies en terugverdientijd, alsook de winst op 20 jaar. Bovenstaande bedragen zijn indicatief, in onze offertes wordt steeds een duidelijk overzicht gegeven van de te verwachten premies.

Fiscaal voordeel 2016

De fiscale aftrek voor dak- en zoldervloerisolatie van 30% blijft van toepassing, met een maximum van 3.070 EUR. Sinds 2013 is er geen overdraagbaarheid meer naar volgende aanslagjaren.

U dient een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimum 2,5 m²K/W te behalen om van dit voordeel te kunnen genieten.

Premies 2016

Via aannemer (bestaande woningen)
Dak- en zoldervloerisolatie 6 €/m² (Rd-waarde 3,5 m²K/W)
7 €/m² (Rd-waarde 4,0 m²K/W)
8 €/m² (Rd-waarde 4,5 m²K/W)
Spouwmuurisolatie 6 €/m² (lambda-waade max. 0,065 W/mK, spouw minstens 5 cm, uitgevoerd door een ATG-goedgekeurd installateur volgens STS71-1)
Buitenmuurisolatie 15 €/m² (Rd-waarde 2,0 m²K/W)
Vloer (& kelder)isolatie 6 €/m² (Rd-waarde 1,2 m²K/W)
Doe-het-zelf (bestaande woningen)
Dak- en zoldervloerisolatie 3,0 €/m² (Rd-waarde 3,5 m²K/W)
3,5 €/m² (Rd-waarde 4,0 m²K/W)
4,0 €/m² (Rd-waarde 4,5 m²K/W)

TIP : Indien u de aanvraag bij uw netbeheerder online indient worden de premies meestal sneller uitbetaald.

Fiscaal voordeel 2017

Eind september 2016 besliste de Vlaamse regering dat de belastingvermindering voor dakisolatie vanaf 1 januari 2017 verdwijnt.
Gelukkig werd er ook een overgangsmaatregel ingevoerd : wie uiterlijk 31/12/2016 een bestelbon tekent én een voorschot stort, kan ook in 2017 nog van de belastingvermindering genieten mits de eindfactuur uiterlijk 31/12/2017 betaald wordt.

Premies 2017-2019

Op 5 maart 2016 maakte Vlaams minister van Energie Turtelboom de hernieuwde energiepremies bekend. Hieruit blijkt dat het reeds eerder aangekondigde afbouwtraject voor de meeste isolatiepremies vanaf 01/01/2017 wordt ingezet.
Om verbouwers aan te sporen verschillende werken te combineren, komt er daarnaast een bonus voor totaalrenovaties voor wie binnen een termijn van vijf jaar drie of meer investeringen uitvoert.

Het is begrijpelijk dat de steun voor intussen doodnormale principes zoals doorgedreven isoleren geleidelijk aan afgebouwd wordt.
Interessant is dat er met de totaalrenovatiebonus een incentive blijft bestaan voor zij die een grondige energierenovatie van hun woning willen doorvoeren via meerdere ingrepen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op termijn zelfs een boetesysteem ingevoerd zal worden, zoals via de Vlaamse dakisolatienorm die op 1/1/2015 van kracht werd.
Vanaf 2020 zal het niet voldoen aan bepaalde basiseisen (zoals een minimale dakisolatie) aanleiding kunnen geven tot het onbewoonbaar verklaren van een woning.

Wacht dus niet langer, nu actie ondernemen is de boodschap !
Profiteer in 2016 nog ten volle van de huidige isolatiepremies. Bovendien spaar je elke winter na je isolatie-ingreep heel wat centen aan minder energieverbruik uit. Op gemiddeld 3 tot 5 jaar is de investering terugverdiend. En u helpt het milieu een handje door de CO²-uitstoot van u woning te verminderen.

Via aannemer (bestaande woningen)
Dak- en zoldervloerisolatie 2017-2018 6 €/m² (Rd-waarde 4,5 m²K/W)
Dak- en zoldervloerisolatie 2019 4 €/m² (Rd-waarde 4,5 m²K/W)
Spouwmuurisolatie 2017 6 €/m² (lambda-waade max. 0,065 W/mK, spouw minstens 5 cm, uitgevoerd door een ATG-goedgekeurd installateur volgens STS71-1)
Spouwmuurisolatie 2018-2019 5 €/m² (lambda-waade max. 0,065 W/mK, spouw minstens 5 cm, uitgevoerd door een ATG-goedgekeurd installateur volgens STS71-1)
Buitenmuurisolatie 2017-2019 15 €/m² (Rd-waarde 3,0 m²K/W)
Vloer (& kelder)isolatie 2017-2019 6 €/m² (Rd-waarde 2,0 m²K/W)
Doe-het-zelf (bestaande woningen)
Dak- en zoldervloerisolatie 3,0 €/m² (Rd-waarde 4,5 m²K/W)

TIP : Indien u de aanvraag bij uw netbeheerder online indient worden de premies meestal sneller uitbetaald.

Vlaamse Renovatiepremie

Er bestaat ook een "Vlaamse renovatiepremie" als u voor minstens 10.000 euro werken uitvoert.

Meer info op : https://www.wonenvlaanderen.be/premies

Vlaamse dakisolatienorm

Meer informatie over de Vlaamse Dakisolatienorm, als eigenaar, huurder of verhuurder van een gebouw akn u terugvinden op http://www.energiesparen.be/vlaamsedakisolatienorm

Weetjes ...

Hoe vul ik mijn energiebesparing op mijn belastingbrief in :
Zonder in detail te treden over deze maatregel (elders op deze site kan u hier meer over vinden) dient u ten allen tijde het boekje van uw belastingsaangifte te controleren, gezien de wetgeving vaak wijzigt. De uitgaven of belastingsvermindering staan op deel 1 vak X rubriek K. In principe dient u de belastingsvermindering zelf te berekenen en in te vullen onder code 3317. De belastingsvermindering die u krijgt en moet invullen is 30% van het factuurbedrag inclusief btw, met een maximum van 3050 EUR (voor aanslagjaar 2016, inkomstenjaar 2015)

Hoe zit dat met een groene lening :
Er zijn nog banken die een "groene lening" aanbieden. Vraag raad aan uw bankier mocht u de energiebesparende investering financieel willen spreiden.

Thermisch na-isoleren van de zoldervloer :
Wist u dat u ook van premies kan genieten voor het thermisch isoleren van uw zoldervloer. U bespaart nog meer, aangezien de verliesoppervlakte van de zoldervloer kleiner is dan die van uw dak. Bovendien verwarmt u dan uw (ongebruikte) zolder niet meer mee. Het isoleren van een zoldervloer is ook meestal goedkoper dan het isoleren van een dak. Voor ongebruikte zolders is deze methode te verkiezen. Er bestaan verschillende oplossingen, waarvan sommige beloopbare en andere niet beloopbaar. Aan een zoldervloer van een ongebruikte zolder worden dezelfde eisen gesteld als een dakisolatie en zijn dezelfde premies van toepassing.

Thermisch na-isoleren van spouwmuren :
Wist u dat u ook van premies kan genieten voor het thermisch na-isoleren van uw spouwmuren.
Een spouwmuur vanaf 5 cm kan door ons worden geïsoleerd en voldoet vanaf die dikte aan de eisen voor alle premies. Opgelet : Sedert 1/1/2011 komt spouwmuurisolatie niet meer in aanmerking voor het fiscale voordeel, alleen nog voor de premies. Opgelet : Wie nog wil genieten van de premie voor het na-isoleren van zijn spouwmuur moet sinds 1/7/2012 beroep doen op een ATG-gecertificeerd installateur die werkt volgens STS71-1.
Na het isoleren van het dak, blijft het na-isoleren van spouwmuren dé nr. 1 van energiebesparende maatregelen, ondanks het wegvallen van het fiscaal voordeel. Dit blijft een bijzonder renderende investering met lage kostprijs (2.000 à 3.000 EUR netto voor een gemiddelde woning). De ingreep is vaak in één dag klaar en u ziet er nadien niets meer van. De besparing in energieverbruik is nochtans zeer groot, gezien de grote muuroppervlakte.

E-peil premies bij nieuwbouw
Voor woningen vanaf 1/1/2006 heeft u geen recht op klassieke isolatiepremies zoals hierboven vermeld. Er bestaan wel premies op basis van het behaalde E-peil. Wij verwijzen hiervoor naar de webpagina van www.energiesparen.be

Beglazing blijft een belangrijke bron van warmteverliezen :
Wist u dat een niet geïsoleerde spouw een betere isolatiewaarde haalt dan superisolerende beglazing !
Met het vervangen van dubbele beglazing door superisolerende beglazing bespaart men veel minder dan met de plaatsing van degelijke vloer-, muur- en dakisolatie.
Niet alleen is het verliesoppervlak van deze elementen véél groter, de isolatiewaarde is nog altijd stukken hoger.
Maar alles moet in verhouding blijven ! U begrijpt ook dat muren isoleren waar nog enkele beglazing in zit 'not done' is.
Vanaf 1/1/2014 bestaat er zelfs een combinatiepremie voor wie zijn beglazing laat vervangen én zijn muren tegelijkertijd isoleert. Vanaf 2017 houdt deze combipremie op te bestaan.

Wij doen méér dan isolatie alleen :
Bij na-isolatie van vloeren of daken komt meer kijken dan het plaatsen van isolatie alleen. In veel gevallen dient er ook een bekleding geplaatst te worden. Wij realiseren graag uw wensen, ook al gaat het over meer dan isoleren alleen. Voor dakisolaties van hellende daken komen wij haast altijd kosteloos ter plaatse om op te meten en offerte te maken. Ook via e-mail kan er snel worden gewerkt. Gaat het om méér dan isolatie (akoestiek, afwerking, elektriciteit, verwarming, ...) dan is onze werkwijze "advies op maat, ter plaatse, tegen vergoeding". Als de uiteindelijke werken bij ons besteld worden, wordt het bedrag van de vergoeding afgetrokken van het eindfactuur.

Opgelet : U kan ook voor materialen die u zelf plaatst van (beperkte) isolatiepremies genieten. Wij maken voor u de prijsvergelijking.
Stuur ons liefst zoveel mogelijk gegevens en enkele foto's per mail, opdat wij u kunnen informeren (zie prijsaanvraag dakisolatie of zoldervloerisolatie).

Ook op de website premiezoeker kan u terecht voor informatie omtrent alle premies in het Vlaamstalige landsgedeelte.

Er zijn ook premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest. Contacteer ons voor meer info.

"Het isolatiehuis", onze vroegere (energiezuinige) kantoren, kan model staan voor uw project. Lees hierover meer

© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Tuesday, October 11, 2016