Disclaimer

De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg up-to-date gehouden. Gezien de modaliteiten rond wetgeving, premiestelsels en fiscale stimuli permanent in beweging zijn, kan absolute correctheid van bepaalde gegevens op deze website echter niet gegarandeerd worden. Elke verantwoordelijkheid m.b.t. tot het niet meer correct zijn van bepaalde gegevens wordt door Isolatie Verhoeven hierbij uitdrukkelijk afgewezen.