Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

Livios : de meest volledige bouwsite op Internet

Livios heeft ongetwijfeld de meest volledige website omtrent bouwen en verbouwen die te vinden is op Internet.
Het digitale bouwplatform handelt over actualiteit, bevat handige tips en vergelijkingen. Vermits de site handelt over meer dan isolatie alleen is dit ongetwijfeld "the place to be" voor alle bouwinformatie.

Sedert 2000 werken wij ook mee als actief lid van het vragenpanel, en sedert 2010 zijn we partner geworden.
Wij proberen alle mogelijke vragen omtrent isolatie op te lossen met onze ervaring en scholing, uniek in de sector.
U kan onze reeds beantwoorde vragen (een 300-tal) raadplegen op Livios vragenpanel lid 7

Vermits wij eveneens rechtstreeks vragen per e-mail, post en telefoon binnenkrijgen, en deze allemaal stilaan tot dezelfde antwoorden leiden, vonden we het interessant om een samenvatting op deze site onder te brengen in deze rubriek "Vraag en antwoord".
Alvorens dus uw digitale krabbels te mailen, kan je even zoeken of het antwoord op je vraag hier nog niet tussen staat !

Waarom isoleren ?
 • Isoleren is al sedert 1 oktober 1992 bij wet verplicht volgens het isolatiedecreet (K55-norm) van het Vlaamse Gewest. Sedert 2006 is de nieuwe EPB-regelgeving van kracht, welke eisen stelt aan de isolatie en ventilatie ten behoeve van een gezond en energiebewust binnenklimaat. Kortom, het niet isoleren van de woning wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige bouwwetgeving. (lees : bouwovertreding)
 • Isoleren doe je niet enkel voor de winterkoude of om een hoge brandstofprijs weg te cijferen. Bij isoleren wordt er voornamelijk aan besparing van stookkosten gedacht, hoewel dit verschijnsel enkel in de winter optreedt. In de zomer is de isolatie van even groot belang om het gebouw op een aanvaardbare temperatuur te houden. (U kent het "bakovenverschijnsel" van de niet geïsoleerde zolder in de zomer vast en zeker)
  Kortom, het comfort van de woning neemt toe en de energiekosten dalen merkbaar
 • Een kleinere verwarmingsinstallatie of kleinere airco, kleinere radiatoren, lagere kostprijs.
 • De maand oktober werd in Vlaanderen uitgeroepen tot de maand van de energiebesparingen : In dit kader berekende het Labo Bouwfysica van de KU Leuven in 1998, dat het energieverbruik voor verwarming (70% van de energiekosten) in een energiezuinige woning ruim twee maal lager ligt dan bij recent gebouwde woningen en tot zelfs vier maal lager dan bij de gemiddelde Vlaamse woning. Bij een degelijk geïsoleerde woning worden de warmteverliezen naar buiten dan ook gevoelig beperkt.
  Slim isoleren is dus flink wat besparen !
Wat is de EPB-regelgeving en waartoe dient ze ??

Sedert 2006 is de nieuwe EPB-regelgeving van kracht, welke eisen stelt aan de isolatie en ventilatie ten behoeve van een gezond en energiebewust binnenklimaat.
De EPB-regelgeving is het Europese antwoord op een gedeelte van het Kyoto-protocol, welke de uitstoot van broeikasgassen sterk wil reduceren.

Met de komst van deze regelgeving, werd een nieuwe partner in het bouwproces geïntroduceerd, de EPB-verslaggever.
Deze bouwpartner, verplicht aan te stellen door de bouwheer, is de persoon welke het EPB-luik zal controleren en verslag uitbrengen.
In de loop van 2008 werd het verplicht voor woningen en appartementen om een energieprestatiecertificaat te hebben, wanneer ze worden verhuurd of verkocht.
Een beter presterende woning zal beter in de markt liggen, en een hogere prijs krijgen. Op langere termijn volgen ook niet-residentiële gebouwen.

De EPB-regelgeving is vrij complex. Ten onrechte denkt men alleen nog met superisolerende materialen aan de wet te voldoen.
Wij staan bouwheer, architect, aannemer en epb-verslaggevers bij in de zoektocht naar correcte informatie bij onze producten.

Meer informatie over het ontstaan van de EPB-regelgeving, kan u terugvinden op onze epb-pagina van de website.

Meer informatie over de EPB-regelgeving, specifiek voor isolerende mortels, kan u hier terugvinden.

Is isoleren duur en moeilijk ? Energiezuinig bouwen is trendy, maar is het haalbaar ?
 • Isoleren en energiezuinig bouwen is voor elk kapitaal weggelegd en zeker niet moeilijk.
 • Het plaatsen van een hoogrendementsketel, superisolerend glas en dergelijke zijn erg nuttig, maar vergeet niet dat de grootste verliesoppervlakken niet de ramen zijn, maar de muren, vloeren en het dak.
 • Vraag het uw architect : de meerkost aan extra isolatie(dikte) en meerwerk is al na enkele jaren terugverdiend.
 • De meeste aannemers (nieuwbouw) zijn al goed op weg met de spouwisolaties en isolatie rond gevarenzones die koudebruggen zouden teweegbrengen. Doch is nog niet iedereen zich bewust van het gevaar van slecht geplaatste isolatie. Weinig besparing, condensatie en schimmel kunnen hiervan het gevolg zijn.
 • Het is dan ook best de isolatiematerialen te laten aanbrengen door een (erkend) vakman, voor een correcte plaatsing, of u als doe-het-zelver vooraf goed te informeren. Isoleren is méér dan isolatiematerialen gebruiken, maar hoeft niet noodzakelijk duur te zijn. Men dient doordacht tewerk te gaan van bij het ontwerp, door architect en bouwheer, zodat deze laatste niet van een kale reis terugkomt.
 • Qua isolatie zijn er tal van systemen. Wij gaan voor de klant op zoek naar het systeem dat het best bij hem past, en eenvoud en kwaliteit garandeert.
Kan ik "overisoleren" ? Moet ik de woning verluchten of niet ?

"Overisolatie" bestaat NIET !
Deze term is ten onrechte ontstaan na problemen van schimmel en condensatie bij het plaatsen van grotere isolatiedikten. Het is echter belangrijk te weten welke fysica achter dit probleem van condensatie zit.

Een gebouw "ademt" door deuren, ramen en kieren, alsook verluchtingsopeningen. (dus niet door muren, het dak of vloeren). Verluchting is noodzakelijk voor een gezonde woning, om verse lucht binnen te krijgen alsook het geproduceerde vocht door koken, wassen, douchen, ademhaling af te kunnen voeren.
Als de lucht teveel vocht bevat (grote relatieve vochtigheid) kan dit condenseren op de (koude) grensoppervlakken van de woning. (De spiegel in de badkamer is een extreem voorbeeld hiervan.)
De natuur kent dit verschijnsel ook. Bij koude luchtlagen die botsen op warme luchtlagen, zal de warme lucht afkoelen en haar overtollig vocht vrijgeven onder de vorm van regen.

Een gemiddeld gezin produceert per week een badkuip vol vocht welke in de binnenlucht terecht komt, en welke naar buiten moet via ventilatie !!!
Het buitenschrijnwerk is tegenwoordig perfect sluitend. We moeten nu zelf "extra" gecontroleerd verluchten om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.

De grensoppervlakken van uw woonvertrekken moeten wel warm genoeg zijn om te beletten dat het vocht van de warme binnenlucht ertegen zou condenseren. Een dikke isolatielaag in buitenmuren, dak en vloeren is het antwoord. Bij deze doorgedreven isolatie is het wel belangrijk om alle details goed af te werken. Een koudebrug zal grotere gevolgen hebben in een beter geïsoleerde woning. Ze zijn dus ten allen tijde te vermijden.

Een dak wordt doorgaans het best geïsoleerd, daar er veel ruimte voorhanden is tussen dakbedekking en binnenafwerking.
Een dak heeft doorgaans niet veel massa en kan daardoor grote temperatuursschommelingen ondergaan tussen dag en nacht, bewolkt en zonneschijn.
Een geïsoleerd dak heeft een veel lagere temperatuur onder de buitenschil (dakbedekking) dan een niet geïsoleerd dak.
Willen we beletten dat het vocht van binnenuit tegen deze koude dakbedekking gaat condenseren, of zelfs in de isolatie al, dan moeten we het tegenhouden waar het nog waterdamp is. Dat is de reden waarom een dampscherm aan de warme kant van de isolatie zit. (zie Waar moet het dampscherm zitten bij isolatie van hellende daken ?

Is voldoende isoleren bij een renovatie/verbouwing wel mogelijk ?

De renovatiemarkt groeit jaar na jaar. Gezien het gebrek aan beschikbare bouwgronden en de erg hoge prijzen, nemen vele jonge koppels hun toevlucht tot de renovatiemarkt. Ze hopen op die manier voor hun woning minder te moeten betalen, de werken (en dus kosten) meer te spreiden, te genieten van een verlaagd BTW-tarief en veel werken zelf te kunnen uitvoeren.

De meest populaire isolatie bij een renovatie is dakisolatie van een hellend of plat dak. De meeste warmte gaat door het dak en de muren verloren (zoals u weet, warmte stijgt). Mits de juiste technieken te gebruiken, is een doorgedreven isolatie van het bestaande dak (20-30 cm) perfect haalbaar en economisch verantwoord gezien de lage investeringskost en snelle terugverdientijd. Samen met de isolatie (met dampscherm !) wordt vaak een bekleding geplaatst, opdat de zolderruimte kan ingericht worden tot kamers. Wat verderop leest u alles wat u over deze werken moet weten. Op de pagina's van dakisolatie hellende daken of zoldervloerisolaties maakt u kennis met de twee méést renderende energiebesparende maatregelen (na-isolaties) van een woning.

Het isoleren van de muren gebeurt best langs buiten met een nieuwe bekleding als sierpleister of leien er bovenop. Hoe dit alles in zijn werk gaat kan u terugvinden onder de rubriek "Energiezuinig bouwen" Reken wel dat dit een erg ingrijpend en duurder werk is, waarvoor u meestal een stedenbouwkundige vergunning moet hebben.

Vloeren van bestaande woningen kunnen enkel geïsoleerd worden, als de bestaande vloeropbouw wordt uitgebroken en een nieuwe vloeropbouw wordt voorzien. Informeer u tijdig over de nodige hoogtes/diktes per onderdeel opdat u niet voor verassingen komt te staan. Een totale vloeropbouw (dikte boven de betonnen draagvloer) van 16 cm bij gewone verwarming of 25 cm bij vloerverwarming boven het beton zijn noodzakelijk, meer dan dit kan nooit geen kwaad. Ook de keuze van de vloerbekleding speelt hierbij een rol.
Je kan nog wel langs onderen isoleren tegen het plafond van de (kruip)kelder, als die is voorzien onder de woning.

Wat is de meest ideale relatieve luchtvochtigheid in een woning ?

50% relatieve luchtvochtigheid bij 21°C binnentemperatuur is ideaal. Weet dat deze veranderlijk is in functie van de temperatuur. Droge lucht kost meer energie om warm te krijgen dan vochtige lucht (denk aan het sauna-effect waarbij droge lucht op 70°C nog houdbaar is, tot men 'opgiet' en de warmte plots niet meer te houden is voor velen).

Als men dus wil op energie besparen moet men ook de relatieve vochtigheid in orde houden.
Duikt die onder de 30 à 40% zoals vaak in de winter het geval is, dan mag je gaan bevochtigen.

Isoleren = ventileren ?

Dat wordt vaak gezegd en is 100% juist. Een klassieke woning heeft 10 tot 12 keer meer 'luchtlekken' dan een passiefwoning. Bij de gekende blower-doortest trekt men op 50 Pascal drukverschil de woning in onderdruk. Een klassieke woning zal op dat moment 7 keer per uur zijn volledig volume aan lucht zien 'weglekken'. Bij passiefbouw is dat nog maar 0,6 keer !

Luchtdichtheid van gebouwen is erg belangrijk, het is comfortabeler én energiezuiniger om niet in een tochtige woning te leven.
Een passiefbouw is véél energiezuiniger, maar zonder gecontroleerde ventilatie is onleefbaar.
Van een bestaande woning een passiefwoning maken, dat vergt een ingrijpende totaalrenovatie.
Maar weet dat hoe beter je isoleert, hoe meer aandacht er moet gaan naar ventilatie !

Wat is een kritische koudebrug ?

Niet alle koudebruggen zijn 'kritische' koudebruggen ! Ze zijn er misschien wel maar veroorzaken geen grote problemen. Een 'koudebrug' moet 3°C warmer zijn/blijven dan het dauwpunt om niet kritisch te zijn. Dat noemt men de veilige "dauwpuntsafstand" waarbij geen problemen ontstaan op vlak van condensatie.
Uiteraard is die koudebrug wel een 'verliespost' qua warmte, maar je kan ze niet altijd oplossen of vermijden.

Wat is een BEN-woning ?

BEN staat voor Bijna Energie Neutraal

BEN logoBouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. De extra investering haal je er zo uit aan energievoordeel.
Maar er zijn ook extra premies, een korting op de onroerende voorheffing én bij sommige banken zelfs een extra voordelig bouwkrediet.

BEN-bouwen is vandaag haalbaar in nieuwbouw of zéér grondige verbouwingen. Voor zij die géén totaalrenovatie plannen hebben wij maar één advies : isoleer qua diktes minstens met de normen van overmorgen.


ISOLEREN VAN HELLENDE DAKEN EN ZOLDERVLOEREN :

Waar moet ik op letten bij plaatsing van isolatie van hellende daken !!!
 • De vakkundige plaatsing van een dampscherm aan de warme kant van de isolatie.
 • Kieren en openingen zijn uit den boze. Men dient zorgvuldig elke mogelijke opening zoals tussen de muurbalken en muren, af te dichten door ze vol te stoppen met wol. Vergeet nooit de voeg tussen het laatste dakspant en de puntgevel vol te stoppen en ook hier het dampscherm over te laten komen. Kieren in de dakisolatie zorgen er voor dat de ruimte tussen het dakvlak en de isolatie in onderdruk raakt waarbij een warmeluchtstroom vanuit de woonvertrekken naar deze onderkoelde ruimte stroomt. Niet alleen de warmteverliezen worden hierdoor groter, ook de hoeveelheid condensatie van de meegevoerde waterdamp vergroot.
 • Eventuele scheuren in het dampscherm van aluminiumfolie dienen afgekleefd te worden met aluminium kleefband (verkrijgbaar op verschillende breedten). De flenzen van verschillende stroken van spijkerflensdekens dienen elkaar te overlappen, of ook afgekleefd te worden.
 • Het is evenzeer van belang om het dampscherm tegen de zijkant van dakopeningen (dakraam) luchtdicht aan te sluiten.
 • Een geïsoleerd dak heeft in de winter een veel kouder dakvlak dan een ongeïsoleerd dak. (Op een geïsoleerd dak blijft de sneeuw langer liggen) Vermits het dakvlak kouder is, is de kans op condensatie groter. De enige remedie is dus een perfect dampscherm.
 • Denk eraan dat het vakkundig isoleren van een hellend dak extra tijd kost. Door wat extra aandacht te besteden aan details bij plaatsing voorkomt u veel miserie nadien. Vergelijk de kostprijs van een vakkundig geïsoleerd dak niet met het "snelle werk". U kent het gevoel van een tochtige deur op een winderige winterdag. Uw dak staat altijd open aan deze weersituaties.

Op de pagina's van dakisolatie hellende daken of zoldervloerisolaties maakt u kennis met de twee méést renderende na-isolaties van een woning.
KIJK ZEKER EN VAST EVEN NAAR ONS UITGEBREID FOTOBOEK VAN ISOLATIE IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE. Duidelijke foto's met uitleg erbij.

Zijn de meerlagige dunne reflecterende folies zo goed als ze beloven ?

Er zijn tegenwoordig zeer dunne reflecterende materialen te koop, welke u mooie beloftes maken. Wij kunnen hier een eenvoudig antwoord op geven : ze behalen niet de resultaten die ze beloven. Men wil deze vaak gelijkstellen aan 15 tot 20 cm dikke wollagen, waar ze in realiteit bij goede plaatsing slechts vergelijkbaar zijn met het resultaat van 6 cm wol. Lees hierover meer op de website van het Vlaams Energieagentschap


Wij citeren hier even hun bevindingen.

Dunne reflecterende producten zijn al verschillende jaren beschikbaar op de Belgische markt, maar zijn nogal controversieel. Bepaalde fabrikanten beloven thermische prestaties die vergelijkbaar zijn met 20 cm minerale wol. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) onderzocht deze materialen en kwam tot heel andere bevindingen. In de meest optimaal geplaatste omstandigheden, kwamen de resultaten van deze dunne reflecterende producten overeen met een isolatiedikte van 4 tot 6 cm minerale wol of polystyreen of een R-waarde tussen 1 en 1,7m2K/W. Om recht te hebben op fiscaal voordeel is een R-waarde van minimaal 2,5 m2K/W vereist. Bekijk het volledige technisch verslag van het WTCB: 'WTCB Contact - nr. 6 - 2e jaargang - 2e trimester 2005' (pdf, 543 kB, 16 blz.) - op pagina 9 tot 11.

Waartoe dient een onderdak ? Heb ik het absoluut nodig ?

Het onderdak ontbreekt vaak bij oudere daken. Bij vervanging van de dakbedekking of bij een nieuwbouw raden wij aan een onderdak te plaatsen. Een onderdak dient om eventueel indringend water van buiten naar binnen tegen te houden en naar de dakgoot af te leiden. Het helpt ook de buitenste laag van dakisolatie te beschermen tegen afkoeling door windlasten (windspoeling).
Bij een goed sluitende dakdichting is het ontbreken van een onderdak zeker geen reden om geen isolatie te plaatsen. Het afnemen van de dakbedekking en panlatten, plaatsen van een onderdak en opnieuw de bestaande pannen terugplaatsen kost u al snel 50 €/m². Deze meerkost valt bij een dak in goede staat niet zomaar te verantwoorden om een betere isolatiegraad te halen, gezien wij onze daken al isoleren tot R-waarden van 7 m²K/W.
Een van de voorwaarden van windspoeling is trouwens dat er voldoende wind staat, en dit in een koude periode, iets dat te beperkt voorkomt. Er is helaas nog geen studie gedaan naar het effect op de isolatiewaarde op jaarbasis. Minerale wol die toevallig nat wordt door een kapotte lei of pan zal, na de reparatie ervan, weer uitdrogen en zijn normale isolatiewaarde halen.
Het meeste vocht komt in isolatie terecht door inwendige condensatie ! Inwendige condensatie is onmogelijk bij het correct plaatsen van een dampscherm, aan de warme kant van de isolatie (bij ons klimaat dus de binnenzijde van het gebouw) en een aan de buitenzijde dampopen dakopbouw.
Om dit beter te begrijpen leest u best even verder bij " Waar moet het dampscherm zitten bij isolatie van hellende daken ?".

Velen vrezen echter het nat worden van de isolatie door het binnenwaaien van poedersneeuw of motregen bij een 'open' dakbedekkingmateriaal zoals pannen. Dat probleem is bij een niet verwarmde en niet geïsoleerde zolder zonder onderdak makkelijk waar te nemen (natte randen van de pannen, stof en vuil), zeker bij het oudere type pan met minder goede sluiting (enkele sluiting, géén sluiting) De kans dat dit probleem zich voordoet na plaatsing van de isolatie (zelfs bij dergelijke oude pannen) is zeer klein. Door plaatsing van een dakisolatie met een goed sluitend dampscherm wordt het dak immers aan de binnenzijde luchtdicht gemaakt. De systemen van overdruk en onderdruk verminderen sterk, waardoor deze fijne waterdruppels niet meer meegevoerd worden tot binnen.

Moet er een luchtspouw zijn tussen het dak en de isolatie ?

Neen ! Kort en krachtig : het is een fabeltje dat een luchtspouw tussen isolatie en het dak of onderdak nodig is om te verhinderen dat je dakisolatie nat wordt. Door de extra 'ventilatie' van het dak zelf komt er meer buitenlucht onder de dakbekleding. Hoe meer buitenlucht (= meestal koud en vochtig!) er echter bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie, en dus vochtproblemen. Het volledig opvullen van de ruimte tussen onderdak en lucht- en dampscherm is thermisch én akoestisch de enige goeie oplossing (zie ook TV202 van WTCB).
Het is fout te denken dat de dakisolatie water zal opzuigen van het onderdak of de pannen.

Hoewel wij géén adviesbureau zijn, krijgen wij jaarlijks behoorlijk wat vragen van mensen die problemen hebben met condensatie. Vaak is een foutieve isolatieopbouw geadviseerd door de handelaar (of men heeft géén advies gekregen). Dit gaat van natte gordingsbalken tot verlichtingsarmaturen waar het water gewoon blijft in staan !
Onderstaande getuigenis gaat ook hierover.

VRAAG :
Graag zou ik van u advies willen ontvangen met betrekking op mijn situatie. Ik heb onder een bestaand dak met stalen golfplaten 11cm glaswolisolatie aangebracht. Tussen de isolatie en de golfplaten is een luchtspouw van 5cm. Ik wil het geheel betimmeren en dichten met gipsplaten. De ruimte zal gestookt en bewoond worden. Echter ik heb nog last van condens tegen de onderzijde van de golfplaten. Moet ik eventueel folie aanbrengen? En ventileren in de luchtspouw?

Graag zou ik vanuit uw expertise een kundig advies willen krijgen.

Met vriendelijke groet, Maurice

ONS ANTWOORD :

Beste Maurice,
Blijkbaar is het advies om de dakopbouw volledig te vullen u niet gegeven/gekend. Vele isolatiebedrijven of handelaars blijven spreken van een noodzaak aan ventilatie aan de onderzijde van het dak (tussen isolatie en dakbedekking dus). Dit om de zaak "droog te houden" wordt vermeld.
Dit is geheel onterecht en foutief, gezien in dit geval deze 'luchtspouw' meestal geventileerd is (zeker bij u gezien de ronding van de golfplaat is niet afgedicht aan de dakvoet).
Koude vochtige buitenlucht komt in deze luchtspouw terecht en condenseert tegen het ijskoude dak. (uw metalen dakbedekking heeft hier nog meer last van, omdat het vaak onderkoeld komt te staan en géén buffer heeft qua waterdamp)
Dit condensvocht gaat uw isolatie en dakopbouw nat maken. Gezien de aanwezigheid van zuurstof én vocht is schimmel en rot niet ondenkbaar.
Ons advies blijft : tot tegen de dakopbouw isoleren, rondom luchtdicht maken naar buiten toe én een perfect dampscherm aan de binnenzijde.

Veel succes, David Verhoeven - Isolatie Verhoeven

ONS ADVIES :
Wij zijn zelf vakman en geven bij onze verkochte materialen graag het correcte advies.
Onze raad : koop je isolatie waar je ook correct wordt geïnformeerd !

Zie ook ons advies in deze FAQ omtrent de meest voorkomende fouten bij dakisolatie (fout 1)


Welke zijn de meest voorkomende fouten bij dakisolatie van hellende daken !!!

Hieronder volgt een kort overzicht van de meest voorkomende fouten bij plaatsing van dakisolatie van hellende daken.
(bijgewerkt artikel van http://www.livios.be)

Een degelijke isolatie is zonder twijfel de beste en meest rendabele investering voor je woning. Een groot deel van de warmte verdwijnt via het dak. Daarom is een degelijke dakisolatie van het allergrootste belang. Degelijk wil in de eerste plaats zeggen dat je je houdt aan de regels van goed vakmanschap. Hier wordt jammer genoeg zeer vaak tegen gezondigd waardoor het effect van de isolatie grotendeels tenietgaat. Bovendien kunnen er door een verkeerde plaatsing koudebruggen ontstaan die op hun beurt kunnen resulteren in schimmel en vochtproblemen. Reden genoeg dus om alles volgens het boekje te doen.

Eerste fout: luchtspouw tussen isolatie en onderdak

Vroeger was er de aanbeveling de dakisolatie niet te plaatsen tot tegen het onderdak of de pannen zelf (als er geen onderdak was). Dit is een misverstand.
Deze open ruimte diende dan voor ventilatie van het dak om droging te krijgen van de onderzijde van de dakbekleding. Met het plaatsen van verluchtingspannen "duivenpannen" zorgde men voor een zogenaamde verluchting.
Welnu, deze ruimte is overbodig, zelfs nadelig. Door de extra 'ventilatie' van het dak zelf komt er meer buitenlucht onder de dakbekleding. Hoe meer buitenlucht (= meestal koud en vochtig!) er echter bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie, en dus vochtproblemen. Het volledig opvullen van de ruimte tussen onderdak en lucht- en dampscherm is, niet alleen vanuit thermisch, maar tevens vanuit akoestisch oogpunt bijzonder raadzaam.
Het is fout te denken dat de dakisolatie water zal opzuigen van het onderdak of de pannen.

Bekijk deze getuigenis hieromtrent.

Tweede fout: te weinig isolatie

Overisoleren bestaat niet ! Deze term is onterecht ontstaan toen er vroeger extra isolatie werd geplaatst en er nadien condensatie en schimmelproblemen ontstonden.
Schimmel en condensatie ontstaan echter op die plaatsen waar de isolatie ontbreekt of niet is geplaatst volgens de regels van de kunst (koudebruggen).
Het zijn nu net die plaatsen die extra koud staan tegenover de plaatsen waar isolatie staat. Ze trekken dus extra al het vocht uit te lucht aan, dat condenseert tegen het oppervlak van de koudebrug en er schimmel doet ontstaan.
Praktisch gezien bereikt men voor minerale wol een optimale situatie bij isolatiedikten tussen 12 en 20cm.
Wanneer de hoogte van de draagstructuur onvoldoende isolatiedikte toelaat, kan een tweede laag worden geplaatst tussen een houten latwerk dat aan de onderkant tegen de bestaande structuur wordt bevestigd.
Men mag het tevens niet nalaten om de woning afdoende te verluchten. Door de plaatsing van een isolatie met dampscherm en de verhoogde kwaliteit van het buitenschrijnwerk is er de laatste jaren geen natuurlijke verluchting meer mogelijk langs deze vroegere "lekken". Het vocht in de lucht moet dus via verluchting naar buiten.

Derde fout: niet lucht- en dampdicht

Een geïsoleerd hellend dak moet lucht- én dampdicht zijn. Een gebrekkige lucht- en dampdichtheid verhogen de kans op inwendige condensatie en kunnen resulteren in tocht en een belangrijke stijging van het energieverbruik ten gevolge van ongecontroleerde ventilatie. Gipskartonplaten mogen dan wel voldoende luchtdicht zijn, maar laten nog heel wat damp door. Bij niet-luchtdichte isolatiematerialen, vb. naakte wolplaten, is het bijgevolg noodzakelijk een lucht/dampscherm (vb. polyethyleenfolie van 0.2 mm of aluminiumfolie) aan te brengen om aan bovengenoemde eisen te voldoen. Dit dampscherm moet steeds aan de warme zijde (de onderzijde) geplaatst worden. Bij de traditionele spijkerflensdekens fungeert de alukraft-bekleding als lucht/dampdichte laag.

Vierde fout: onderbreking van het isolatiemateriaal en het dampscherm

Het isolatieschild en het dampscherm mogen nergens onderbroken worden. Daarom mag men niet vergeten de voegen af te kleven of te laten overlappen. Elektrische leidingen moeten aangebracht worden in een daartoe voorziene ruimte tussen binnenafwerking en lucht/dampscherm zodat het dampscherm nergens doorboord moet worden. Deze ruimte kan gemaakt worden met een dwarse belatting (met geschaafd hout) op het dakgebinte.
Bovendien neemt deze belatting een groot deel van de spanning van het houtgebinte op en is er minder risico op scheurtjes in de bekleding (vb. gipskartonplaten). Omwille van dezelfde reden zijn inbouwspots in een geïsoleerd dak af te raden als hierdoor de isolatiemantel en het dampscherm onderbroken worden.
Worden ze toch geplaatst moet men de nodige voorzieningen treffen voordien op de plaats waar de spots komen.

Vijfde fout: te smalle isolatiedekens

Wanneer je voor de isolatie van een hellend dak met gelijke keperafstanden gebruik maakt van spijkerflensdekens, kies je best dekens die 1 à 2 cm groter zijn dan de afstand tussen de kepers. Het is van belang dat de isolatie volledig aansluit tegen de hele breedte van de keper. Let dus op met volledig ingepakte dekens. Het vastnieten van de flenzen gebeurt onderaan het hout, niet tegen de zijkant!
Voor onregelmatige dakstructuren wordt meestal gebruik gemaakt van isolatiematerialen die je zelf op maat snijdt en nadien afwerkt met een lucht- en dampdichte folie. In dat geval moet je er ook voor zorgen dat er geen opening blijft tussen de kepers en het isolatieproduct. In het geval van minerale wol moeten de dekens dus ook 1 à 2 cm breder zijn dan de eigenlijke afstand tussen de kepers.

Waar moet het dampscherm zitten bij isolatie van hellende daken ?

De meeste hellende daken, afgewerkt met pannen, leien of asfaltleien (shingles), worden geïsoleerd met minerale wol. Het rendement van dergelijke isolatiematerialen daalt door het vochtgehalte. Deze minerale wol (glaswol, steenwol, rotswol) moet dus aan de warme zijde bekleed worden met een dampscherm.

De lucht binnenin een verwarmd gebouw bevat meer vocht dan de buitenlucht. Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe meer vocht deze lucht kan bevatten. In 1 m³ lucht, bij een temperatuur van 20°C, gaat maximaal 15 gr. water. Bij 0°C is dit nog slechts 4 gr. Dit wil zeggen dat er 11 gr. vocht condenseert wanneer men 1 m³ lucht van 20°C naar 0°C afkoelt. (bij 100% relatieve vochtigheid) Wanneer de vochtigheidsgraad binnen en buiten 65% is, dan wordt er bij afkoeling van 20°C naar 0°C van 1 m³ lucht volgende hoeveelheid water gecondenseerd :

(0,65 x 15) – (0,65 x 4) = 7,15 gr. water

Om het neerslaan van dit vocht in het isolatiemateriaal te vermijden, brengt men aan de binnenzijde van het isolatiemateriaal een dampscherm aan. Aan deze kant is de temperatuur dezelfde als de binnentemperatuur en is er geen condensatie te vrezen. Als men dus vermijdt dat de vochtige lucht kan migreren naar de koudere lagen (in de isolatie) is het condensatieprobleem opgelost. Dampdichte materialen zijn o.a. metaalfolies, polyethyleenfolies, glas, bitumen.
Een dun gebitumeerd papier is slechts gedeeltelijk dampdicht. Er kan nog steeds een grote hoeveelheid waterdamp doorheen.

Als regel geldt dat hoe dampdichter de buitenafwerking is, hoe dampdichter het dampscherm aan de binnenzijde moet zijn. Een plat dak met roofing of een dampdicht onderdak zijn dus de strengste uitvoeringsnormen te hanteren.

Men dient er zich steeds bewust van te zijn dat dit enkel van toepassing is bij een wintersituatie, waarbij de waterstroom naar buiten toe gericht is. In een zomersituatie draait dit om. De meeste berekeningsmodellen zijn dus bedoeld voor wintersituaties, waarbij de temperatuur binnen groter is dan buiten. In ons klimaat is dit model het grootste deel van het jaar van toepassing.

Er zijn al een tijdje intelligente dampschermen op de markt, die ook naar binnen toe een droging toelaten in een zomersituatie (diodefolies). Deze zijn echter in 99% van de gevallen niet vereist gezien de dampopen opbouw aan de buitenzijde.

Hoe geniet ik van belastingvermindering door te isoleren ?

Fiscale maatregel : Bespaar tot 30 % van uw investering in energiebesparende maatregelen !

Met het energierenovatieprogramma 2020 van de overheid, beloont men specifieke energiebesparende maatregelen op fiscale manier via de hervormde personenbelasting. Ondermeer het isoleren van het dak (ook voor nieuwbouw) of de zoldervloer (indien de zolder ongebruikt is) zijn hier in opgenomen :

Voor de verdere details verwijzen wij u graag naar de rubriek 'premies' van onze website of :

Neem een kijkje op de website van uw netbeheerder, uw gemeente, provincie, ... of zoek algemeen op één van de vele premiezoekers. Of contacteer ons voor meer info.

Moet ik mijn dak isoleren of mag mijn zoldervloer worden geïsoleerd ?

U kan van dezelfde voordelen en premies genieten voor het thermisch isoleren van uw zoldervloer van een niet gebruikte zolder. U bespaart nog meer, aangezien uw verliesoppervlakte van de zoldervloer kleiner is dan die van uw dak. Bovendien verwarmt u dan uw (ongebruikte) zolder niet meer mee. Het isoleren van een zoldervloer is ook meestal goedkoper dan het isoleren van een dak. Voor ongebruikte zolders is deze methode te verkiezen. Er bestaan verschillende oplossingen, waarvan sommige beloopbare en andere niet beloopbaar. Met ons Perliton systeem werden al vele zolders geïsoleerd. Wij plaatsen een totale dikte van 20 cm op de zoldervloer. U kan ook met minerale wol (laten) werken.

En voor het platte dak ?

Hetzelfde verhaal bij platte daken, waarbij u van dezelfde voordelen en premies kan genieten. Ook met ons ATG-goedgekeurd dakisolatiesysteem "Perliton" haalt u R ³ 3 m²K/W. :

 • vanaf 20 cm Perliton (gemiddelde dikte) met ingewerkte vulblokken van 12 cm EPS (polystyreen) R = 3,30 m²K/W.
 • vanaf 17 cm Perliton (gemiddelde dikte) met ingewerkte vulblokken van 9 cm PUR (polyurethaan) R = 3,18 m²K/W.

Afhankelijk van de oppervlakte, gewenste helling en de locatie van de afvoeren van uw plat dak zal u deze gemiddelde dikten al snel bekomen. Uiteraard kunnen wij hier rekening mee houden in ons voorstel naar u toe.
Hou er wel rekening mee dat dakisolatie van een plat dak meestal bovenop wordt geplaatst. Verhogen van dakranden, koepels, ... en nog andere werken + nieuwe dakdichting moeten uitgevoerd worden.

Andere vragen over premies : kijk op onze premiepagina !

Wat is Ecose ? Glaswol die niet prikt en minder stof geeft ! Bestaat dat ?

Jazeker : eind 2009 schakelden wij over op de nieuwe generatie minerale wol van Knauf Insulation, onze leverancier van minerale wol sinds ons bestaan.

Deze revolutionaire minerale wol wordt geproduceerd met bindmiddelen volgens de gepatenteerde ECOSETM Technology, een natuurlijke formaldehydevrije bindtechnologie, gemaakt van duurzame organische materialen.
Deze nieuwe glaswol behoudt dezelfde hoogwaardige eigenschappen van de vroegere gele variant, maar is formaldehydevrij, geeft minder stof af en voelt wat zachter aan tijdens de verwerking.


VLOERISOLATIE EN CHAPE :

Waarom kies ik best voor PERLITON vloerisolatie ?
 • PERLITON is een hoogwaardige lichte isolatiemortel op basis van styroporkorrels, vermiculiet, cement en toeslagstoffen; waarmee u zowel vloeren als platte daken kan isoleren.
 • PERLITON wordt in de fabriek in droge vorm samengesteld. Op de werf wordt de droge samenstelling gemengd met cement en water tot een goed verpompbare plastische mortel en aangebracht door middel van een industriële pomp. Hierdoor wordt steeds een constante kwaliteit van isolerende mortel aangeboden.
 • Bij renovatieprojecten en verbouwingen is de overbelasting van de draagstructuur meestal een kritiek punt. De lichte uitvullingen met PERLITON zijn hier dan ook ideaal.
 • PERLITON is milieuvriendelijk, want volledig recycleerbaar en asbestvrij.
 • PERLITON is een veelzijdig materiaal, kan dienen als isolerende uitvullaag onder vloerverwarming, kan op grote diktes geplaatst worden en vlak worden afgestreken met de laser.
 • U kiest met PERLITON vloerisolatie voor kwaliteit. Wij zijn één van de weinige uitvoerders op de markt die nog werken met een gegarandeerde samenstelling die voldoende werd beproefd. Voor sommige plaatsers van zogezegd isolerende mortels is het voldoende om isolatiekorrels te mengen met wat water en cement. Enkelen durven zelfs zand aan de mengeling toevoegen Onterecht wordt dat materiaal vergeleken met onze Perliton mortel. Hoedt u voor namaak !
 • Nog niet overtuigd ? Raadpleeg gerust onze referentielijst.
Mijn vloer ziet er uit als een doolhof van leidingen !

Een groot probleem is tegenwoordig de leidingen die elkaar kruisen. Sinds de opkomst van andere leidingsystemen voor elektriciteit, verwarming en ook domotica lijkt de doorsnee vloer van de nieuwbouwwoning op een doolhof van leidingen. Dit aanzienlijke buizenpakket dient uitgevuld te worden. Ook op de verdiepingen bestaat dit probleem (zie verder onder "Veel voorkomend probleem van diktes vloeropbouw op gelijkvloers en verdiepingen !").

Met onze PERLITON vloerisolatie vult u de leidingen uit en isoleert u tegelijkertijd. Een eenvoudige rekensom toont dat er gemiddeld 6 cm dikte gehaald wordt bij een kruising van courante leidingen van elektriciteit en centrale verwarming. Onze ervaring leert ons echter dat meer dan de helft van de woningen een leidingenpakket heeft van 8 à 10 cm hoogte ! Dit komt door afvoerleidingen, ventilatiekanalen, ...

Wat met vloerverwarming ?
 • Steeds meer mensen kiezen comfortbewust voor een systeem van vloerverwarming in hun nieuwbouwwoning, hetzij als hoofdverwarming, hetzij als nevenverwarming in combinatie met radiatoren of een sfeervolle houtkachel.
 • Uiteraard moet er eerst een uitvullingslaag voor de leidingen geplaatst worden.
  Bij een traditioneel systeem is deze laag niet isolerend en dient men nog een extra isolatie aan te brengen.
  Men kiest hier vaak voor harde isolatieplaten vanwege hun hoge isolatiewaarde.
  Het grote nadeel van isolatieplaten is de drukvastheid en de naden van de platen. Als de uitvullaag niet egaal is afgestreken, bestaat het gevaar dat de chape op termijn zal barsten. Bovendien zijn de voorgevormde platen zeer prijzig.
 • Waarom niet isoleren en uitvullen in één klap ! Minder werk, minder materiaal, minder dikte en minder gewicht dan een traditioneel systeem. Hoge drukvastheid en dus geen scheuren in de vloer achteraf.
 • Ons systeem PERLITON is uitstekend geschikt om als isolatielaag onder de vloerverwarming aan te brengen. U hebt meteen ook een degelijke en drukvaste uitvullingslaag, die sinds de komst van domotica en andere leidingsystemen onontbeerlijk is geworden. De extra investering die gedaan wordt door isolatiemortel PERLITON in een grotere dikte te voorzien, is reeds op enkele seizoenen terugverdiend door een merkbare besparing op de stookkosten.
 • Op onze PERLITON kan men met speciale nagelattaches met kunststofnagel rechtstreeks de kring van vloerverwarming bevestigen, zonder perforaties van onderliggende leidingen. Men kan ook achteraf (na droging van de Perliton) wapeningsnetten openleggen, waarop de leidingen van de vloerverwarming vastgemaakt worden. Ook een noppenfolie waarin de leidingen vastgeklikt worden, kan rechtstreeks op PERLITON aangebracht worden.
Ik ben doe-het-zelver en wil zelf mijn PERLITON vloerisolatie plaatsen !

Geen probleem. Onze PERLITON vloerisolatie is bij ons verkrijgbaar in zakjes van 100 liter.

U hoeft enkel cement en water toe te voegen, te mengen tot een mortel in de betonmolen en op de vloer openstrijken.

 • Voorbereiding ondergrond :
  • vloer reinigen
  • ev. vloer inborstelen met cement
  • bij warm weer, de vloer eerst bevochtigen
 • Mengen van het materiaal in de betonmolen of chapemachine :
  • ca. 15 l water + 25 kg cement mengen (ca. 1 min.)
  • ½ zak PERLITON bijvoegen en mengen (ca. 2 min.)
  • rest van de zak PERLITON bijvoegen en mengen (ca. 2 min.)
 • Plaatsing :
  • Uitgieten van de mortel en afstrijken op de gewenste dikte
  • PERLITON is na 2 à 3 dagen beloopbaarfoto zak perliton foto aanmaak specie
Hoeveel materiaal heb ik nodig om mijn vloer te isoleren ?
 • Elke zak PERLITON is goed voor 1/10 m³.
 • Als u de vloeroppervlakte vermenigvuldigt met de dikte van de isolatie bekomt u dus het aantal m³.
 • Vermenigvuldig dit met 10 en je hebt het aantal zakjes PERLITON.
 • Per zak PERLITON hebt u nog 25 kg cement CEM II P52,5 nodig !

Rekenvoorbeeld : Uw vloer van 50 m² in 10 cm uitvullen : 50 m² x 0,1 m x 10 zakjes/m³ = 50 zakjes Perliton.

Moet er nog chape op de Perliton geplaatst worden ?
Technisch gezien is deze uitvullaag Perliton niet egaal genoeg (lees : te ruw) om dadelijk op te vloeren. Er dient dus gewerkt te worden met een tussenlaag, de chape, die ook als drukspreidingslaag fungeert.
Mogelijkheden zijn :
 • 5 cm ongewapende rijnzand-cementchape, waarop later eender welke vloer kan geplaatst/gekleefd worden (tapijt, laminaat, kurk, tegels, ...)
 • 5 cm ongewapende zand-cementbedding, die gebruikt wordt om dadelijk een tegel op te plaatsen. Deze wordt vooral gebruikt voor kleine hoeveelheden, waarbij de vloerder de vloer rechtstreeks in de chape plaatst, in plaats van de tegel op een uitgeharde chape nadien te kleven. Ook voor natuursteen (vanwege dikteverschillen en zo) gebruikt men deze methode.
 • 3 à 4 cm anhydrietchape, waarbij het bindmiddel cement is vervangen door anhydriet. Deze chape dient beschermd te worden tegen (opstijgend) vocht door middel van een plasticfolie. Deze chape is taaier en buigzamer, en kost niet zo veel méér dan een gewone chape. Wordt veel gebruikt voor "buigzame" verdiepingsvloeren
 • Zelfnivellerende chapes, die echter 2 tot 3 keer duurder zijn dan de normale chape, worden minder gebruikt. Enkel op plaatsen waar er onvoldoende hoogte is kan dit soelaas bieden.
Een chappist rekent doorgaans met een vaste prijs tot 5 cm dikte, en een toeslag per cm meerdikte.
TIP : Voorzie voor uw chape altijd 5 cm, en laat de rest uitvullen met Perliton. U bekomt :
 • een lager gewicht (tot 15 kg/m² minder gewicht per cm meerdikte, zeer nuttig op verdiepingen)
 • een isolatie op de verdiepingsvloer, nuttig boven onverwarmde vertrekken (garage) of een oversteek. Geen koude voeten meer in de slaapkamer of badkamer.
 • een lagere eenheidsprijs bij grotere hoeveelheden, waardoor de Perliton isolatiemortel nog amper meer kost dan gewone uitvullingen of chape.
Veel voorkomend probleem van diktes vloeropbouw op gelijkvloers en verdiepingen !

PROBLEEM : in de moderne bouw dienen steeds meer buizen en leidingen in de vloeren ingewerkt te worden. Buizen voor elektriciteit, verwarming, centraal stofzuigsysteem, afvoeren van keuken, bad en toilet; ze kruisen elkaar onvermijdelijk. Leidingpakketten van 8 tot 10 cm zijn courant. Boven de dikste of hoogst liggende buis moet nog altijd minstens 5 cm chape overblijven (volgens WTCB).

GEVOLG : het vloerpakket wordt dikker en zwaarder.

OPLOSSING : waarom niet isoleren en uitvullen in 1 fase én eveneens het (over)gewicht reduceren! Vloerisolatie is bij wet verplicht. Het weglaten van vloerisolatie is een bouwovertreding met medeverantwoordelijkheid van de architect. Vaak zit de garage in de woning geïntegreerd. Boven deze onverwarmde garage is een thermische vloerisolatie van de verdiepingsvloer onmisbaar. U kan beter de hele verdieping uitvullen met Perliton, omdat :

 • uw eenheidsprijs daalt al naargelang de te plaatsen hoeveelheid stijgt (soms maar net iets duurder dan de chape)
 • Voor een te verwaarlozen meerkost sluit u het gevaar van overbelaste welfsels uit
 • Het probleem van de koude vloer boven de onverwarmde garage/berging of een oversteek weggewerkt is
 • uw installateur van elektriciteit en verwarming, alsook sanitair, zijn u dankbaar voor de beschikbare hoogte waarin zij zonder problemen alle leidingen verwerkt krijgen.
 • U loopt geen risico op een leiding die net onder het oppervlak van de chape ligt, waar vaak scheuren ontstaan.

Welke zijn de meest voorkomende fouten bij vloerisolatie !

In samenwerking met Livios, zetten we nog even een de meest voorkomende fouten bij vloerisolaties op een rijtje. De integrale tekst met foto's kan u hier terugvinden. (mocht de link niet meer werken)


ISOLEREN VAN PLATTE DAKEN :

Waarom kies ik best voor PERLITON platdakisolatie ?
 • PERLITON is een hoogwaardige lichte isolatiemortel op basis van styroporkorrels, vermiculiet, cement en toeslagstoffen; waarmee u zowel vloeren als platte daken kan isoleren.
 • PERLITON wordt in de fabriek in droge vorm samengesteld. Op de werf wordt de droge samenstelling gemengd met cement en water tot een goed verpompbare plastische mortel en aangebracht door middel van een industriële pomp. Hierdoor wordt steeds een constante kwaliteit van isolerende mortel aangeboden.
 • PERLITON is milieuvriendelijk, want volledig recycleerbaar en asbestvrij.
 • PERLITON geeft u het best geïsoleerde dak met gemiddelde U-waarden lager dan 0,30 W/m²K. Het totale gewicht van helling en isolatie bedraagt max. 50 kg/m², ook voor diktes groter dan 40 cm ! Voor de ontwerper is er dus geen enkele belemmering meer om lage k-waarden te eisen of om een dakhelling van 2 cm/lm of meer te realiseren.
 • Gering waterverbruik/droogtijd, 90 % van het volume van de helling en isolatie bestaat uit materialen die geen water opnemen.
 • PERLITON is een veelzijdig materiaal, en kan toegepast worden voor nieuwbouw en renovatie. Het materiaal is monoliet en volgt elke vorm en elke helling. Met een afschuining worden (delicate) dakdetails (lees : koepels, schouwen, ...) mooi ingewerkt zodat waterstagnatie verleden tijd is ! Zelfs isolatie van bovenliggende balken of poutrellen kan met dit materiaal om te vermijden dat er een koudebrug gevormd wordt. Met een drukweerstand van 0,8 à 1,2 N/mm² (= 8 à 12 kg/cm²) is dit systeem ook geschikt voor terras- en parkingdaken.
 • Bij platte daken waar de helling ontoereikend is geworden door het doorbuigen van de dakstructuur is PERLITON onmisbaar om een nieuwe helling aan te brengen. Op de bestaande roofing wordt een extra helling (en dus ook isolatie) aangebracht, waarop rechtstreeks een nieuwe dakhuid aangebracht kan worden. Er dient dus niets afgebroken te worden en uw gebouw kan in gebruik blijven.
 • PERLITON is al op diverse soorten daken aangebracht, waaronder steeldeck, golfplaten, doorgebogen welfsels, houten roostering met doorgezakte vezelplaten, ...
 • Logo ATG goedkeuringU kiest voor kwaliteit met PERLITON platdakisolatie met de beste prijs-kwaliteit verhouding !
  Het "Isolatiesysteem PERLITON voor warm dak" verkreeg (onder het nummer ATG 2206) als eerste de ATG-goedkeuring volgens de nieuwste criteria van de BUtgb, goedgekeurd in de Gespecialiseerde Groep Daken op 4 september 1997.
  Wij garanderen u een verzorgde uitvoering door onze eigen gespecialiseerde vaklui, geven gratis technisch advies en plaatsen zelf met tienjarige waarborg.
 • Nog niet overtuigd ? Raadpleeg gerust onze referentielijst
Waar moet het dampscherm zitten bij isolatie van platte daken van het warme type ?

a. klassiek plat dak met helling + laag isolatie :

In een klassiek warm dak wordt de helling meestal voorzien in licht beton met een afstrijklaag bovenop. Om te beletten dat het bouwvocht tegen de onderkant van de isolatie condenseert wordt een dampscherm aangeraden tussen helling en isolatie. Het dampscherm mag niet onder de helling geplaatst worden.
Zou de helling droog kunnen zijn vóór het aanbrengen van isolatie en dakdichting, dan zou een dampscherm in klimaatklassen I, II en III eveneens overbodig zijn.

Merk op : in een zomersituatie zit een klassiek dampscherm aan de "koude" kant van de isolatie in plaats van de "warme" kant. De meeste berekeningsmodellen zijn dus voor wintersituaties, waarbij de temperatuur binnen groter is dan buiten. In ons klimaat is dit model het grootste deel van het jaar van toepassing.

b. plat dak met het Perliton-dakisolatiesysteem :

Het plaatsen van een dampscherm onder de Perliton op de draagvloer, is overbodig en zelfs nadelig in bepaalde gevallen, voor zover het gebouwen betreft met binnenklimaat klasse I, II of III.

Het plaatsen van een dampscherm is nl. tegengesteld aan de eisen i.v.m.

 • drogen van het bouwvocht
 • kleefkracht van de isolatie aan het dakoppervlak
 • opsporen van lekkage in het dak

Alleen bij een binnenklimaatklasse IV (vb. zwembaden) is een dampscherm nodig onder de Perliton. De grootste reden van vocht in een plat dak is niet de inwendige condensatie, maar de grote hoeveelheden bouwvocht.

Perliton geeft in tegenstelling tot het klassieke systeem aan het dak terzelfdertijd helling en isolatie. Een groot gedeelte van het volume wordt ingenomen door droge isolatieblokken in polystyreen. De isolerende mortel die tussen en op de isolatieblokken gegoten wordt bestaat op zijn beurt eveneens uit een hoog percentage polystyreenkorrels die geen water opnemen. De bestanddelen vermiculite-perlite en cement nemen wel water op om een verpompbaar mengsel te bekomen.
Dit maakt dat voor een gemiddelde dikte van 20 cm 5 à 10 maal minder water gebruikt wordt in een Perliton dak dan in een helling met een licht beton met kleikorrels of schuimbeton.

De dakdichting wordt op de Perliton zelf aangebracht, liefst deelsgewijze gekleefd. Het water zakt in de lichte Perliton snel naar beneden, zodat een goede oppervlaktedroging en aanhechting van de dichting aan de mortel verzekerd is. Het bouwvocht of aanmaakwater wordt grotendeels verbruikt bij binding van het cement zelf. De droging gaat de eerste maanden na plaatsing van de dakdichting verder naar binnen toe. Het zou dus nadelig zijn om onder de Perliton een dampscherm te plaatsen dat een droging naar binnen toe zou beletten.

De uitvoering van een plat dak met het Perliton dakisolatiesysteem bij klimaatklasse IV, kan men enkel in de zomer (in droge perioden). Het plaatsen van de dakdichting kan pas nadat alle vocht uit de mortel is kunnen verdampen. Men maakt als dampscherm best gebruik van een laag roofing met aluminiumfolie ingewerkt of nadien er over geplaatst.

Wat zijn klimaatklassen ?

Alle gebouwen kunnen qua vochtproductie ingedeeld worden in 4 binnenklimaatklassen.

I Gebouwen met weinig tot geen vochtproductie
 • stapelplaatsen voor droge goederen
 • kerken
 • sportzalen bij matig gebruik
II Gebouwen met beperkte vochtproductie en goede ventilatie
 • grote woningen
 • scholen
 • winkels
 • niet-geklimatiseerde kantoren
 • verpleegeenheden
III Intens gebruikte gebouwen
 • sociale woningen
 • flats
 • verzorgingstehuizen
 • laaggeklimatiseerde gebouwen
  (rel. vochtigheid <60%)
IV Gebouwen met hoge vochtproductie
 • zwembaden
 • vochtige industriële ruimten
 • wasserijen
 • hooggeklimatiseerde gebouwen
  (rel. vochtigheid >60%)

Andere gevallen dienen vooraf berekend te worden om te kunnen indelen.


AKOESTISCHE ISOLATIE (geluidsisolatie) :

Wat is het verschil tussen luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie ?
Onze vragenlijst werd te klein om alles over geluidsisolatie te huisvesten. Er werd een daarom een afzonderlijke rubriek geopend.
In deze rubriek "Algemene uitleg en toepassing van akoestische isolatie" wordt u van naaldje tot draadje de problemen en oplossingen van geluidshinder verklaard. Met deze basisinformatie staat u sterk in uw schoenen, en weet u doorgaans snel waar u aan toe bent. De rubriek bevat :
 • Algemene informatie
 • Wat is geluid
 • Wat is geluidsisolatie
 • Remedies tegen geluidshinder
 • Oorzaak wegnemen
 • Logische indeling van een gebouw
 • Geluidsabsorptie
 • Geluidsisolatie
 • Geluidsisolatie tegen luchtgeluiden
 • Contactgeluidsisolatie
Hoe realiseer ik de beste geluidsisolatie ?

Onze vragenlijst werd te klein om alles over geluidsisolatie te huisvesten. Er werd een daarom een afzonderlijke rubriek geopend.
In deze rubriek "Algemene uitleg en toepassing van akoestische isolatie" wordt u van naaldje tot draadje de problemen en oplossingen van geluidshinder verklaard.

Toch willen we u hier al informeren met volgende beknopte uitleg :
Luchtgeluiden isoleren is erg moeilijk. Ze kunnen best met een erg zwaar maar absorberend materiaal worden geïsoleerd. Toch zal het correct plaatsen van het materiaal nog steeds belangrijker zijn dan het materiaal op zich (zie verder).
Als klanten ons echter vragen om geluidsoverlast van de buren in te perken moeten we ze vaak teleurstellen. De ingrepen nodig om een goede geluidsisolatie te bekomen bij een bestaande (maar foutief opgebouwde) scheidingsmuur, zijn peperduur of soms technisch onmogelijk.

Ook contactgeluiden isoleren in een bestaand gebouw is niet altijd mogelijk. Het meeste contactgeluid wordt gemaakt ter hoogte van de vloer, met stapgeluiden. Wenst u dit probleem op te lossen, dan moet u kiezen voor een zwevende vloeropbouw op de verdiepingsvloer waarop gelopen wordt, of moet er een verlaagd plafond met elastische ophanging onder deze verdiepingsvloer geplaatst worden. Deze laatste oplossing is erg duur en onvolkomen, daar de stapgeluiden nog steeds via de draagvloer naar de muren kunnen worden doorgegeven.
In een appartementengebouw wil dit dus zeggen dat als de onderbuur last heeft van de bovenbuur, deze laatste zijn vloer moet laten uitbreken en opnieuw plaatsen met een zwevende opbouw. Er zijn nog niet veel klanten geweest die dit voor mekaar kregen. In een nieuwbouw, of bij een erg grondige renovatie kan dit uiteraard standaard voorzien worden.
Wenst u echter Uw zolder met houten verdiepingsvloer te gaan bewonen of verhuren, dan opteert u best voor de plaatsing van een contactgeluidsisolatie. Door haar lichte opbouw en open karakter laat een houten roostering quasi alle geluiden door, zowel luchtgeluiden als contactgeluiden. Het is de contactgeluidsisolatie die het contact verbreekt tussen chape en draagstructuur, en de chape zelf met haar gewicht van 1800 kg/m³ die de luchtgeluiden dempt. Het meest geschikte materiaal hiervoor is onze Isoflor contactgeluidsisolatie (zie verder).

Waarom is er zo'n groot verschil tussen praktijk en theorie bij geluidsisolatie ?

Alle fabrikanten van akoestische isolatie leggen meetresultaten voor waarin ze bewijzen dat het gebruik van hun materiaal volgens de opstelling in het laboratorium toelaat de vloer te klasseren in een bepaalde geluidsklasse (Ia, Ib, IIa, IIc, IIIa, IIIb). De fabrikant zal voor een uitvoering op de werf echter steeds verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de plaatser. Het is achteraf echter onmogelijk om te zien of er uitvoeringsfouten gemaakt zijn.

Indien de resultaten niet dezelfde zijn als de laboratoriummetingen, zijn er dan uitvoeringsfouten gemaakt ? Niet noodzakelijk. De opbouw van de vloer kan zodanig afwijken van de labo opstelling dat een juiste beoordeling niet mogelijk is. De uitvoeringsomstandigheden op de werf kunnen zoveel uiteenlopen van de theorie in het labo.

Voorkomen is beter dan genezen. Vele plaatsers van contactgeluidsisolatie geven geen garantie op de kwaliteiten (lees : geluidsdemping) van de geplaatste geluidsisolatie. Op hun offertes staat meestal te lezen "plaasing van polyethyleenfolie ... mm aan ... €/m², zonder vermelding van extra eigenschappen. Wij zijn overtuigd van het gebruik van degelijke oplossingen waarbij risico's, op bijvoorbeeld beschadiging, uitgesloten zijn. Daarom zijn we nog steeds voorstander van het gebruik van Isoflor, al dan niet op een uitvullingslaag om grote leidingpaketten weg te werken. Het is dus van belang een betrouwbare partner te kiezen om dit werk aan toe te vertrouwen.

Meer info in de rubriek "Algemene uitleg en toepassing van akoestische isolatie" wordt u van naaldje tot draadje de problemen en oplossingen van geluidshinder verklaard.

Waarom is lood een goede luchtgeluidsisolatie ?

Lood heeft een eigenfrequentie lager dan 15 Hertz. Alle frequenties die daarboven liggen worden tegengehouden.
Ons gehoor kan geen frequenties lager dan 15 Hz waarnemen. Het met lood omkleden van bijvoorbeeld een toiletafvoer die teveel lawaai maakt, is dus een mogelijke oplossing voor centrale leidingkokers.

De hoogste frequenties zijn eveneens moeilijk of niet waarneembaar voor het menselijk oor.
Hoge tonen worden makkelijk geabsorbeerd door bekledingen. Doorgaans hebben we last van de lage tonen net boven de 15 Hertz (de bassen).

Wat is Isoflor akoestische vloerisolatie ?

Isoflor is een naadloze laag rubbervezels, gebonden met bitumenemulsie, die als onderlaag van de chape er voor zorgt dat er geen contact meer is tussen de chape en de draagstructuur (lees:betonvloer)

De grootste voordelen van dit systeem op een rijtje :

 • Isoflor is een materiaal dat naadloos wordt opengestreken op de vloer, waarbij de geplaatste leidingen worden ingekleed
  Materialen zoals schuimfolies op rol of plaatsystemen kunnen niet worden geplaatst over leidingen zonder uitvulling. Het risico op afbarsting van de chape door holtes onder deze materialen (vlak naast de leiding of aan knooppunten) is erg groot.
 • Isoflor is een gebonden systeem en kan dus niet worden stukgelopen bij de plaatsing van de chape
  Materialen zoals schuimfolies op rol of plaatsystemen zijn te licht en liggen niet vast op de ondergrond. Bij plaatsing van de chape worden deze folies vaak geperforeerd of verschoven, waarbij het risico op contactpunten onvermijdelijk groot is. Het afkleven van de naden van dergelijke materialen is dan ook een absolute noodzaak.

De grootste beperkingen van dit systeem op een rijtje :

 • Té grote pakketten leidingen of grote afvoerbuizen vormen een probleem om fatsoenlijk in te kleden met Isoflor.
  Bij niveauverschillen van 5 cm op verschillende punten, is de plaatsing van een uitvullaag (in bijv. Perliton) vereist om de grootste niveauverschillen weg te werken.
 • De bestaande verdiepingsvloer moet de last van de nieuwe vloeropbouw kunnen dragen, en er dient voldoende hoogte beschikbaar te zijn.
  Uiteraard spreken we hier over renovaties waar dit systeem in het oorspronkelijke ontwerp niet is voorzien. Met een gewicht van 100 kg/m² aan Isoflor en chape samen, en een hoogte van 2 cm Isoflor en 5 cm chape kunnen woningen met niet al te grote overspanningen zonder risico worden uitgevoerd. Toch is het raadzaam een architect of ingenieur stabiliteit te raadplegen.

OPGELET : Bij contactgeluidsisolatie is elk detail van belang. De aansluiting met de muren, de leidingen die door de vloer lopen, de randen aan de trapopening, enz... De plaatsing van deze isolatie kan dan ook enkel door vaklui gebeuren die de nodige aandacht besteden aan details.


ANDERE WERKEN / DIVERSEN / PRIJZEN :

Waarom doen jullie ook andere werken dan isolatie ?
 • Isolatie is slechts één facet in het bouwgebeuren dat nauw samenhangt met andere elementen. Wij proberen onze producten aan te wenden als oplossing voor problemen, niet alleen om te isoleren. Zo zijn er steeds meer mensen die op de verdiepingsvloeren met PERLITON de leidingen uitvullen. Door een grotere hoeveelheid materiaal dat dient geplaatst te worden, gaat de prijs relatief omlaag. Tot slot wordt deze kleine meerkost aan isolatie gecompenseerd door de kleinere kost aan chape. Bijkomend voordeel is het lage gewicht zodat de structuur niet versterkt dient te worden.
 • Na meer dan 30 jaar ervaring hebben wij meer dan voldoende kennis om Uw project tot een goed einde te brengen, ook al gaat het om diverse onderdelen.
 • Wij willen nog verder doorbreken in de renovatiesector, daar wij geloven dat een goede coördinatie de kosten kan drukken.
 • Wij krijgen steeds meer de vraag van bedrijven en particulieren om onderhoudswerken aan het gebouw uit te voeren, en de bouwheer met raad en daad bij te staan.

Kijk even op ons overzicht voor welke werkzaamheden en materialen u bij ons terecht kan.

Ik wens graag prijzen voor isolatie(werken) !

Helaas, wij publiceren geen prijslijsten en op deze website staan geen indicaties ! Onze prijzen kunnen wijzigen al naargelang de grondstofprijzen, uit te voeren hoeveelheden en de afstand tot de werf.


Neem hiervoor een kijkje op onze prijspagina van de website.


Help ! Mijn probleem staat hier niet tussen !

Gelieve ons per telefoon of post te contacteren of een info-aanvraag via mail te versturen ! Uw probleem wordt opgelost !

© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Thursday, October 22, 2015