Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

Akoestische isolatie van hellende daken

De laatste jaren neemt het comfort in woningen en andere gebouwen toe, en neemt de geluidshinder grotere proporties aan
Geluidsisolatie is samen met thermische isolatie en energiezuinig bouwen een "hot item", maar er is een zeer groot verschil tussen beide begrippen.
Daar waar een minder goede thermische isolatie zich meestal laat voelen na het ontvangen van de energierekening, valt een "verkeerde" geluidsisolatie aan de grootste leek onmiddellijk op.
De vraag naar een degelijke geluidsisolatie is dan ook sterk toegenomen.

De na-isolatie van een gebouw met thermische isolatie is perfect (economisch) haalbaar.
Om akoestische isolatie toe te passen in een bestaand gebouw zijn de ingrepen echter dermate drastisch, dat weinig bouwheren zich geroepen voelen om de ongemakken ook effectief op te lossen.

Bovendien staat het probleem van geluidsisolatie in feite lijnrecht tegenover het probleem van de thermische isolatie. Daar waar men voor thermische isolatie vooral zijn toevlucht zal zoeken tot lichte materialen (isolatiematerialen) dient men voor het oplossen van de geluidsisolatie vooral zijn heil te zoeken in het gebruik van zware materialen en het massa-veer systeem. Vooral het hellende dak is een lichte en open constructie welke veel lawaai doorlaat. In (bijvoorbeeld) de stille omgeving van de slaapkamer onder het dak, treedt geluidsoverlast sneller op.

Is er een oplossing mogelijk voor het hellende dak ...

Er is wel degelijk een oplossing om een hellend dak akoestisch beter te isoleren.
Wij krijgen opmerkelijk veel aanvragen van mensen waarvan het dak is geïsoleerd met lichte kunststofschuimen zoals polystyreen of polyurethaan, meestal onder de vorm van zelfdragende sandwichpanelen. Een sandwichelement mag dan al een snelle en betaalbare oplossing zijn voor het maken en isoleren van dakstructuur voor een nieuwbouw, ze presteert akoestisch gezien slecht. De bouwheer komt dit pas te weten door ondervinding, als de woning klaar is en bewoond. Op dat moment is het te laat om nog iets te wijzigen zonder grote kosten.
Wij hebben echter ook voor deze mensen een oplossing, maar die komt erop neer dat we een bijkomend pakket aan thermische en akoestische isolatie moeten plaatsen langs de binnenzijde van het dak, en een nieuwe bekleding van gipskartonplaten. Dit zijn uiteraard te nemen kosten, welke alleen vereist zijn ter verbetering voor de akoestiek. Meestal is de thermische isolatie al voldoende en is de afwerking prima. Desondanks is dit voor velen de oplossing om hun woning weer bewoonbaar en leefbaar te maken en hoeft men geen ongewenste verhuisplannen te maken.

Misschien heeft u meer geluk en is het dak van uw bestaande of nieuwe woning nog niet geïsoleerd en afgewerkt. Dan heeft u enkel de meerkost te dragen voor de akoestische isolatie waarbij sterk verhoogde akoestische prestaties worden behaald. Deze meerkost is niet verwaarloosbaar, maar is toch zeker aan te raden voor mensen die een woning gaan afwerken langsheen een drukke steenweg (ruwe betonbaan), in de buurt van een luchthaven, langsheen een spoorweg of autosnelweg, ...

Hoe gaan we te werk ?

Allereerst is het belangrijk dat wij via telefonisch contact proberen te achterhalen welke de exacte problematiek is. Indien wij vermoeden dat we de akoestische prestaties daadwerkelijk te kunnen verbeteren, stellen wij u als klant voor om een plaatsbezoek aan te vragen.

OPGELET : dit plaatsbezoek is niet kosteloos. Onze expert komt zich ter plaatse van de situatie vergewissen, doet opmetingen en controles. Tegelijk worden de mogelijke remedies aan de klant uitgelegd. Nadien volgt een vrijblijvend bestek voor de uitvoering van deze maatregelen.
Wij vragen een vergoeding voor onze uren, met een vast minimum forfaitair bedrag. U bent als klant prima geïnformeerd en krijgt een duidelijk bestek. Als het tot een uitvoering van werken komt, worden de kosten van dit advies en bestek integraal afgetrokken van de eindfactuur van de werken.
Wij kunnen geen garanties geven onder de vorm van akoestische metingen. Resultaten zijn niet altijd voorspelbaar gezien de invloed van overspanningen, materialenstijfheid, niet zichbare gebreken van de bestaande toestand.
Onze ervaring en de tevredenheid van onze klanten sterkt ons vertrouwen dat we een correcte oplossing bieden zonder franjes.

Kan u zelf aan de slag ?

Wij geven u tijdens het plaatsbezoek voldoende tips om rekening mee te houden tijdens de werkzaamheden. Het staat u vrij al deze opgedane kennis te gebruiken. Hiermee zal u de akoestische prestaties gevoelig verbeteren. Het moge duidelijk zijn dat ook dit een reden is waarom wij een vergoeding moeten vragen voor dit plaatsbezoek.

OPGELET : Enkel het gebruik van akoestisch isolerende materialen garandeert nog geen resultaat ! Het gaat hem om de correcte plaatsing !

© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Thursday, October 22, 2015