Isolatie verhoeven
animated
Nieuws
 www.isolatieverhoeven.be - info@isolatieverhoeven.be - Tel. (016) 65 05 05 - Fax (016) 65 70 50
NL - FR 

Acoustic Reflex akoestische vloerisolatie (folie)

Voorschrift voor het lastenboek :

" Systeem Perliton + Acoustic Reflex thermo-akoestische vloerisolatie "

De akoestische isolatie van de vloeren zal gebeuren door het aanbrengen van een gelaagde en versterkte folie van geëxpandeerd polyethyleenschuim Acoustic Reflex met een dikte van 6 mm en een densiteit van 35 kg/m³. De folie wordt op de uitvullaag geplaatst, die alle leidingen volledig bedekt. Acoustic Reflex wordt in banen met breedte 1,25 m aangebracht, met een overlapping van 10 cm aan de zijkanten. De naden van de overlappingen worden volledig afgetaped. Tegen de opgaande muren worden randstroken met een voet geplaatst, waardoor de Acoustic Reflex ook hier met een overlapping geplaatst kan worden.

De thermische isolatie van de vloeren zal gebeuren door het aanbrengen van een lichte cellulaire mortel op basis van polystyreenkorrels en vermiculiet, gemengd met cement en toeslagstoffen.
Deze mortel wordt in de fabriek in droge vorm samengesteld en op de werf d.m.v. een industriële pomp gemengd met cement en water tot een goed verpompbare plastische mortel. Hierdoor wordt steeds een constante mortelkwaliteit aangeleverd. De granulometrische korrelverhouding, de hoeveelheid bindmiddel en toeslagstoffen, evenals de water/cement factor zal zodanig zijn dat een isolerende mortel bekomen wordt met volgende eigenschappen :

Perliton uitvullaag ...

 • Druksterkte : 0,8 à 1,2 N/mm²
 • Droge volumemassa : 280 kg/m³ ± 10%
 • Schijnbare volumemassa : 380 kg/m³ ± 10%
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt l : 0,105 W/mK (rekenwaarde)
 • Brandreactie : klasse A1
 • Puntlast : > 550 kPa
 • Vermoeiing : < 0,04 mm

Acoustic Reflex-folie ...

 • Acoustic Reflexfolie is een drielagig complex van 2x3 mm PE-schuimfolie afgewerkt met een versterkte HDPE-folie
 • Schijnbare volumemassa : 35 kg/m³
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt l : 0,046 W/mK (rekenwaarde)

Pakket Perliton & Acoustic Reflex ...

 • Pakket 5 cm Perliton + Acoustic Reflex : U £ 1,00 W/m²K, EPB-conform voor verdiepingsvloer
 • Akoestische verbetering DLw 24 dB, contactgeluidsisolatie klasse Ia
 • Aangeraden droogtijd tussen Perliton en Acoustic Reflex : > 4 dagen

Acoustic Reflex is rotvrij en waterbestendig en haalt in combinatie met 5 cm isolatiemortel Perliton de categorie Ia volgens de classificatie van NBN S01-400 (contactgeluidsisolatie) Na het plaatsen van de Acoustic Reflex en vóór de start van de chapewerken dient een tussenoplevering te gebeuren, ter goedkeuring van de contactgeluidsisolatielaag.

Op het geheel Perliton + Acoustic Reflex dient een gewapende chape geplaatst te worden. Bij het plaatsen van de chape dient het gebruik van alle scherpe voorwerpen vermeden te worden, om de contactgeluidsisolatie niet te beschadigen. De poten van de chapepot worden best beschermd met een polyethyleenfolie, om perforatie van de contactgeluidsisolatie te vermijden. Verschuiven van de banen contactgeluidsisolatie dient ten allen prijze vermeden te worden.

Teneinde een U-waarde van ... W/m²K te bekomen, wordt een laag isolerende mortel van ... cm aangebracht, in combinatie met 6 mm Acoustic Reflex.

Indien er een systeem van vloerverwarming toegepast wordt op de isolatiemortel, is het van het grootste belang dat alle leidingen van de technieken uitgevuld kunnen worden. Het degelijk uitwerken van het leidingentracé dient dus met de nodige aandacht te gebeuren. Ook voor het degelijk kunnen aanbrengen van de akoestische isolatie is het uitvullen van alle leidingen van groot belang. Contactpunten moeten ten allen prijze vermeden worden, aangezien deze het resultaat uiterst negatief beïnvloeden.

© 2003-2014 - Isolatie Verhoeven nv

webdesign: highgate ´57


Laatste aanpassing op Thursday, October 22, 2015